Skærpet global kamp om skarpe hjerner

Uddannelsessektoren står over for dramatiske udfordringer de kommende år. Øget fokus på kompetencer og nye teknologiske muligheder for fjernundervisning placerer uddannelsesinstitutioner midt i en stadig mere hæsblæsende global konkurrence. Danmark har gode muligheder for at gøre uddannelse til en vækst- og eksportmotor. Men det kræver, at uddannelsesinstitutionerne rustes langt bedre til internationalisering, onlineundervisning og ikke mindst til at matche erhvervslivets kompetencebehov, viser Mandag Morgens 4D Foresight-analyse.

“Vi har behov for medarbejdere med kompetencer i verdensklasse. Ellers har vi ikke noget grundlag for at drive virksomhed i Danmark.”

Så kontant lyder budskabet fra projektleder Flemming Dan Andersen fra fødevarevirksomheden Bisca i Stege. Dermed sætter han ord på, hvad løsningen er på en af de mest centrale udfordringer for dansk økonomi og danskernes velfærd de kommende år: at ruste Danmark til at klare sig i den stadig mere hæsblæsende internationale konkurrence. Og uddannelsessektoren sidder, ifølge Flemming Dan Andersen, med nøglen til løsningen: ”Det er uddannelsessektoren, der skal sikre, at medarbejdere på alle niveauer har de rette kompetencer til at gøre virksomheder i Danmark konkurrencedygtige,” siger han.

Flemming Dan Andersen er i den forbindelse ikke hr. hvem som helst. Faktisk taler han på vegne af seks mellemstore danske produktionsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger omkring 1.400 medarbejdere. Virksomhederne er gået sammen om at finde en løsning på, hvad der skal til for at kunne bevare produktionsaktiviteter i Danmark. Et mantra, som af erhvervsorganisationer, økonomer og regeringen selv er udråbt til omdrejningspunkt for beskæftigelsen, innovationskraften og væksten i Danmark. Og løsningen er, ifølge Flemming Dan Andersen, at udvikle ”medarbejdere i verdensklasse”, hvilket også er titlen på det projekt, der samler virksomhederne, og som støttes af EU’s socialfond med 33,5 millioner kr. Se tekstboks.

Login