Et skelsættende år for det danske sundhedsvæsen

Folk med slidgigt i knæet kan stå over for en svær beslutning. Skal de vælge at blive opereret og få et kunstigt knæ? Eller skal de gå en alternativ vej ved at lægge kosten om og få hjælp til at tabe sig? Dette dilemma bliver taget op i en video, hvor overlæger og patienter, der har stået over for valget, fortæller om deres erfaringer.

Det har vist sig at være en rigtig god ide. For når patienterne på Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital har set denne video, er det kun godt hver fjerde – 27 pct. – der lader sig skrive op til operation. Blandt de patienter, som ikke har set videoen, vælger 42 pct. en operation. Med andre ord vælger 36 pct. færre patienter at få en operation, når de har set videoen.

[quote align="right" author=""]Visionen om en helt ny og værdibaseret styring af sygehussektoren er på mange måder et opgør med og en erstatning for Den Danske Kvalitetsmodel[/quote]

Login