Et skelsættende møde for klimaet

Vækst og grøn omstilling er ikke hinandens modsætninger. Det vil blive understreget med stor vægt, når 130 stats- og regeringschefer og hundredvis af topledere fra verdens førende virksomheder i denne uge mødes ved det klimatopmøde, som FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har inviteret til i New York.

Hidtil har bevidstheden om, at vækst og bæredygtighed godt kan gå hånd i hånd primært været et skandinavisk eller nordeuropæisk fænomen, som tilmed ofte er blevet anfægtet af både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Men nu breder denne, i politisk forstand, midterbaserede bæredygtighedstænkning sig som en steppebrand på verdensplan.

[quote align="right" author=""]Det er helt centralt, at de kommende 15 måneders fornyede klimapolitiske armlægning ikke bliver kapret af hverken de kulsorte eller de radikalt grønne lobbygrupper, som har haft held til at trække debatten ud i FN-systemets kviksand.[/quote]

Derfor vil et af de varme samtaleemner i New York i næste uge være, at verden over de næste 15 år ikke alene kan opleve den massive velstandsstigning, som under alle omstændigheder ligger i kortene. Men også at denne udbredelse af velstand til flere milliarder mennesker i Asien, Sydamerika og Afrika rent faktisk kan komme til at ske på en sådan måde, at den nye globale middelklasse ikke gentager det umådelige ressourcesvineri, der har været resultatet af den amerikanske og europæiske middelklasses velstandsstigning i de seneste 50 år.

Når den gode nyhed om, at vækst og grøn omstilling kan gå hånd i hånd, nu får global luft under vingerne, er det bl.a. takket være rapporten ”Better Growth, Better Climate”, der blev præsenteret i New York i sidste uge. Rapporten, der er udarbejdet af The Global Commission on the Economy and Climate, er banebrydende, fordi den i et nøgternt og pragmatisk sprog slår fast, at den grønne omstilling ikke er et utopia. Tværtimod er udviklingen af bæredygtige samfund med effektiv produktion, mobilitet og ressourceudnyttelse over hele kloden både mulig og økonomisk overkommelig. Og denne bæredygtige vækstfilosofi vil sågar skabe millioner af job, genrejse skove, reetablere udpinte landbrugsarealer og styrke sundheden for milliarder af borgere verden over. Som USA’s præsident Barack Obama tweetede efter offentliggørelsen af rapporten: ”No one has to choose between fighting climate change and growing the economy”.

Rapporten er så meget mere interessant, fordi den er blevet til på initiativ fra regeringerne i Colombia, Etiopien, Indonesien, Norge, Sydkorea, Sverige og Storbritannien – en kreds af lande, der i sig selv markerer den nye globale koalition bag den grønne vækstfilosofi. Samtidig trækker rapporten på viden fra verdens førende økonomer, energieksperter og finansfolk. Som EU’s klimakommissær Connie Hedegaard siger, er afsenderne med til at give rapporten langt større gennemslagskraft, end hvis det samme budskab var præsenteret af Greenpeace.

Resultatet er en synteserapport, som dels er dybt forankret i økonomisk og politisk realisme og pragmatisme, dels dokumenterer, at det på kort sigt kun er marginalt dyrere at forfølge en grøn og bæredygtig investerings- og vækstpolitik, end det er at fortsætte den aktuelle, fossilt forankrede vækstfilosofi. På mellemlangt og langt sigt vil den bæredygtige vej efter alt at dømme være en solid overskudsforretning.
 

DEN STØRSTE RISKO for, at visionen i ”Better Growth, Better Climate” ikke realiseres, ligger paradoksalt nok i det FN-system, som i den kommende uge giver startskuddet til en 15 måneder lang klimapolitisk offensiv frem mod COP21 i Paris i december 2015. FN’s generalsekretær Ban Ki-moon vil over for de forsamlede stats- og regeringschefer i New York gøre tre forhold klart: At den videnskabelige dokumentation for de menneskeskabte klimaforandringer aldrig har været mere skudsikker. At befolkningerne verden over i de kommende årtier vil lide under tørke, oversvømmelser og andet vildt vejr. Og at disse naturkatastrofer vil forrette massive skader på bygninger og infrastruktur.

Heldigvis kan man også forvente, at Ban Ki-moon, der godt kender til trægheden i de globale klimaforhandlinger i FN-regi, vil insistere på, at først og fremmest verdens erhvervsliv skal og bør spille en hovedrolle i den grønne omstilling – side om side med de politikere i byer og lande, der handler bæredygtigt uden at afvente resultaterne af FN’s klimaforhandlinger, som efter alt at dømme aldrig vil føre til noget, der ligner en juridisk bindende global klimaaftale.

Connie Hedegaard fastholder, at målet for COP21 i Paris er en bindende klimaaftale. Det kan man ikke klandre hende for, da det ville fjerne forhandlingspresset på USA og Kina, hvis EU på forhånd stillede sig tilfreds med en uforpligtende aftale som den, der blev det pauvre resultat af klimatopmødet COP15 i København i december 2009.

Men omvendt er det – hvis man ønsker sig en ægte grøn og global omstilling – helt centralt, at de kommende 15 måneders fornyede klimapolitiske armlægning ikke bliver kapret af hverken de kulsorte eller de radikalt grønne lobbygrupper, som gennem de seneste år har haft held til at trække debatten ud i FN-systemets kviksand. Sandheden er, at det aldrig kommer til at ske, at man i FN-regi får en amerikansk eller kinesisk politisk ledelses underskrift på en aftale, der begrænser de to stormagters nationale suverænitet over den økonomiske politik, sådan som det vil gøre det, hvis de skal påtage sig bindende langsigtede mål for reduktion af CO2-udledninger.
 

AT DETTE HAR KUNNET lade sig gøre blandt 28 suveræne nationer inden for rammerne af EU, fortæller en ofte overset historie om, hvor avanceret et politisk samarbejde EU er. Men at tro, at man kan overføre denne øvelse til globalt niveau, er illusorisk og tjener intet formål. I stedet bør verdens ledere fokusere på det vindue, der netop i disse år har åbnet sig for gennemførelsen af den grønne omstilling. Dette window of opportunity findes, fordi tre væsentlige faktorer er til stede på én gang: Verden står under alle omstændigheder foran en massiv bølge af offentlige og private investeringer i kraft af udviklingen i de nye økonomier. Verdens institutionelle investorer – bl.a. pensionsselskaber og statsfonde – ligger inde med enorme mængder af likvide midler, som de kvier sig ved at investere i ekstremt lavt forrentede vestlige statsobligationer. Og Vestens største virksomheder ligger inde med enorme likvide midler, som de i vid udstrækning bruger på tilbagekøb af egne aktier og altså ikke investerer i ny produktion.

Til gengæld skal man heller ikke gøre sig illusioner om, at politisk vilje og investeringsparat kapital alene kickstarter den grønne omstilling. Tværtimod kræver det enorme fremskridt i regeringsførelse, administrative kompetencer og stærkt politisk lederskab at etablere det investeringsklima, som kan lokke forsigtige investorer til at sætte penge i grøn infrastruktur fra vindmøller over elbiler til de nødvendige intelligente elnet. De hidtidige bestræbelser på at starte den grønne omstilling indeholder stribevis af eksempler på, at velmenende støtteordninger til vedvarende energi eller energisparende foranstaltninger har været genstand for politiske slagsmål og derfor i sidste ende er blevet til investeringsdræbende stop-and-go-politikker, som ofte har ødelagt lige så meget, som de har gavnet.

Både den grønne omstilling og de virksomheder, der skal investere i den, har brug for et bredt funderet, pragmatisk politisk lederskab. Det har Danmark haft bag klima- og energipolitikken i en årrække. Det samme har man haft i EU. På verdensplan må de indtil videre nøjes med en bred koalition af villige. Men bundlinjen – og den gode nyhed – er, at denne brede koalition af fremsynede erhvervsfolk og politikere vokser massivt på globalt plan i disse år. Og den er også massivt til stede i New York i denne uge.

Forrige artikel Overbudsdans om erhvervslivets gunst Næste artikel Klimakampen er rykket ind på den politiske midte
B&O gør elektronik langtidsholdbart

B&O gør elektronik langtidsholdbart

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.  

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

GRØN OMSTILLING Vi er endnu langt fra at realisere de omfattende adfærdsændringer, som er en forudsætning for opfyldelsen af Parisaftalen. “CO2-afgift og mærkeordninger er de vigtigste virkemidler for at lykkes,” siger Bente Halkier, adfærdsforsker og medlem af Klimarådet.