Skrabet skolereform vil ramme de svageste

To medlemmer af regeringens Skoleråd advarer mod at sløjfe de aktivitetstimer, der er en central del af regeringens udspil til reform af folkeskolen. Hvis heldagsskolen ender med at blive ”mere af det samme”, vil det især gå ud over de svageste elever, siger DPU-professor Niels Egelund. Skolerådets formand, DFI-direktør Jørgen Søndergaard, mener, at det kræver stram styring og planlægning, hvis aktivitetstimerne skal bidrage til at løfte undervisningskvaliteten.

Det bliver de svage elever, der kommer til at betale prisen, hvis de igangværende forhandlinger om en folkeskolereform ender med at udvande ambitionerne i regeringens udspil. 

Sådan lyder budskabet fra to at landets førende skoleeksperter, professor ved DPU Niels Egelund og direktør for SFI Jørgen Søndergaard, der begge er medlemmer af regeringens Skoleråd.

Advarslen kommer, efter at en samlet opposition på første forhandlingsdag nedlagde veto mod de såkaldte aktivitetstimer, der er et centralt element i regeringens forslag. Både V, K, DF og LA frygter, at de ekstra timer, der ifølge regeringens udspil skal udvide skoledagen med tværdisciplinær undervisning, motion og lektielæsning, ender i for meget fri leg, fordi de ikke er lærerstyrede og mangler konkrete mål for, hvad eleverne skal lære. Se tekstboks. 

Login