Slip medarbejdernes kompetencer fri

Kompetente, ansvarsfulde og engagerede medarbejdere er Danmarks stærkeste kort i den globale konkurrence. Men potentialet går tabt i rigide faggrænser og organisatoriske siloer.  “Det koster virksomhederne enormt meget, både på den direkte økonomiske bundlinje og i forhold til innovation- og motivation af medarbejderne,” siger professor i organisations- og ledelsesteori påAarhus Universitet, Steen Hildebrandt. I servicekoncernen ISS har man fundet ud af, at mangfoldighedsledelse kan frigøre medarbejdernes ressourcer og styrke produktiviteten. Selskabet forventer i Danmark at hente 100 millioner kr. på alene at skrue op for mangfoldigheden.

Alle teamledere hos servicegiganten ISS bliver fra i år belønnet for, hvor gode de er til at dyrke mangfoldigheden i deres teams. Og har de behov for det, må de en tur på skolebænken for at lære om mangfoldighedsledelse. Hele rekrutteringssystemet i ISS Danmark, der beskæftiger 10.000 medarbejdere inden for rengøring, catering, ejendomsdrift, sikkerhed mv, bliver nu gearet til at rekruttere efter mangfoldighedsmål.

Det er ikke bare noget, servicekoncernen gør for at vise samfundsansvar eller afspejle diversiteten i det miljø, de nu engang opererer i. Virksomheden gør det, fordi det kan betale sig. Som Lotte Hjortlund Andersen, HR-chef i ISS Danmark, siger: “Vi tjener ganske enkelt flere penge i de teams, der er mangfoldige.”

Konstateringen underbygges af en omfattende undersøgelse, som konsulenthuset PwC har foretaget blandt 469 ISS-teams, der tilsammen tæller 7.261 ud af selskabets 10.000 medarbejdere. Målingerne viser, at teams med en mangfoldig sammensætning i gennemsnit tjener 3,7 procentpoint mere til firmaet end ikke-mangfoldige teams. Se figur 1.

Login