På sporet af en uopklaret succes

Fire myter dominerer debatten om Danmarks konkurrenceevne og blokerer for vores forståelse af, hvad det i virkeligheden er, der har skabt den danske velstand, og især hvad der skal fastholde og udvikle den. Nu er udfordringen at løse gåden. Heri ligger nøglen til fremtidens velstand.

Globaliseringen er et politisk, økonomisk og kulturelt grundvilkår, som enhver virksomhed og nation må forholde sig strategisk og fremsynet til. Og deltagelse i den accelererende internationale konkurrence er ikke noget, et land kan vælge eller fravælge. Den kan ikke bremses, rulles tilbage eller sættes på pause. 

Til gengæld kan man vælge, hvordan man vil reagere på det voksende konkurrencepres. 

Allerede i 1985 beskrev Harvard-professor Michael Porter, hvordan en virksomhed kan forfølge to væsensforskellige konkurrencestrategier: Enten kan den kopiere konkurrenternes produkter og processer – og satse på at gøre det billigere. Eller også kan den forsøge at differentiere sig i markedet ved at udvikle unikke konkurrencemæssige styrkepositioner og satse på nye produkter, som markedet, f.eks. på grund af bedre teknologi eller højere brugervenlighed, er villig til at betale en højere pris for, og som er mere komplicerede for konkurrenter at eftergøre.

Login