Staten skal styre tilbud til svært handicappede

Seks år efter kommunalreformen trådte i kraft, er hjælpen til mange handicappede og folk med sjældne diagnoser fortsat ikke god nok. Det fremgår af regeringens serviceeftersyn af kommunalreformen. Kommunerne har ikke kunnet løfte opgaven, og derfor skal Socialstyrelsen fremover koordinere udbuddet af højt specialiserede tilbud til personer med komplekse og sjældne diagnoser. Regionerne får formentlig ansvaret for at drive nogle af de mest specialiserede institutioner.

Staten vil fremover få en langt større rolle i sundhedsvæsenet, når det gælder om at hjælpe hjerneskadede, patienter med svære spiseforstyrrelser og sjældne diagnoser.

Der skal oprettes en national koordinationsenhed, som placeres i Socialstyrelsen. Den skal overvåge og koordinere udbuddet af højt specialiserede tilbud til særligt komplekse eller små målgrupper for at sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling.

Samtidig vil regionerne formentlig få ansvaret for at drive nogle af de mest specialiserede institutioner for særlige grupper. Det gælder f.eks. særligt skadede børn med store fysiske eller psykiske handicap, personer med store tale-, høre- eller synshandicap, personer med svære spiseforstyrrelser, personer med sjældne diagnoser som Prader-Willi eller Huntingtons chorea eller mennesker med komplekse hjerneskader.

Login