Stor forskel på kommunernes integration

Ni måneder. Det er forskellen på, hvor hurtigt indvandrere kommer i arbejde i de enkelte kommuner. Borgmestre bruger kun i beskedent omfang de mest effektive metoder til at få folk i job. Mange bliver slet ikke aktiveret. ”Stærkt bekymrende,” siger integrationsministeren.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt flygtninge og indvandrere kommer i arbejde i de enkelte kommuner.

De mest succesfulde kommuner formår – i gennemsnit – at sende de svageste grupper af indvandrere fra ikkevestlige lande i job hele ni måneder hurtigere end de langsomste kommuner. Samme tendens gælder for nyankomne flygtninge. De kommer i snit fire måneder hurtigere i job i de hurtigste kommuner sammenlignet med de langsomste.

Det viser en ny undersøgelse, som KORA har foretaget for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Login