Den store vækstdræber: Virksomheder drukner i offentlige tilbud

36,5 mia. kr. Så mange penge vil inden ud­gangen af i år være i spil til at forløse danske virksom­heders vækstpotentiale. Alligevel er en af de største udfordringer at skabe flere højvækstvirksomheder, både når det gælder smv’er og startups. Forklaringen er bl.a., at virksomhederne drukner i et uoverskueligt erhvervsfremmesystem. Erhvervsministeren lover at rydde op i de mange ordninger.

36,5 milliarder kroner vil inden udgangen af 2015 være i spil til at forløse danske virksomheders vækstpotentialer. Størstedelen af de mange penge kommer fra staten, mens støtteordninger fra EU, regioner og kommuner står for ca. en tredjedel af beløbet. Det er umiddelbart en pæn sum penge til at sætte gang i væksten hos små og mellemstore virksomheder.

Men til trods for at pengene til at udvikle og fremme dansk erhvervsliv stort set har været på samme niveau de seneste tre år, udgør den lave andel af danske virksomheder, der udvikler sig til vækstvirksomheder stadig en af de største udfordringer herhjemme. Se figur 1.

I rapporten VækstDanmark 2025, som Mandag Morgen har udgivet i samarbejde med Danske Regioner, fremgår det, at mangel på overskuelighed og fokus i den offentlige vækstindsats er en af de helt store vækstdræbere. I stedet for at booste væksten går mange offentlige initiativer under virksomhedernes radarer, eller også kan virksomhederne ikke finde relevante tilbud, der matcher deres behov. Dertil kommer, at der er en markant overvægt af ordninger øremærket iværksættere i de tidlige faser af virksomhedernes livscyklus. Mere modne smv’er med uforløste vækstpotentialer har derimod sværere ved at finde hjælp i de offentlige tilbud til at foretage det næste vækstspring. Se figur 2.[graph title="For 36 mia. kr. erhvervsstøtte" caption="Figur 1 " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/3ccb0-mak_fig01_for-36-mia-kr-erhvervsstoette-af.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/ec56b-mak_fig01_for-36-mia-kr-erhvervsstoette-af.png" text="Udgifterne til offentlig erhvervsstøtte har stort set været de samme gennem flere år. Men pengene kan bruges mere effektivt, mener vækstvirksomhederne."]Kilde: “Redegørelse om erhvervsfremme og støtte2015”, Erhvervs- og Vækstministeriet. [/graph]

Login