Sundt udskilningsløb i cleantech-industrien

Markedet for bæredygtig energi er inde i en sund modningsproces, hvor statssubsidier fjernes, i takt med at industrien bliver mere konkurrencedygtig. I dette forløb vil nogle virksomheder vokse, mens andre vil gå konkurs. Det spår CEO for Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich, i et interview med Mandag Morgen. Han peger på, at vi allerede nu ser de tydelige tegn på, at markedet er på vej op igen efter længere tids investeringstørke.

Da en tsunami ramte Japan i marts 2011 og medførte den værste atomulykke i nyere tid på kernekraftværket i Fukushima, rystede det verdens tiltro til atomkraft som fremtidens energikilde. Det gav nyt håb for bæredygtige energiformer som solenergi, vindenergi og biobrændsler. Ikke mindst da den tyske kansler, Angela Merkel, få måneder senere proklamerede, at Tyskland frem mod 2022 vil lukke alle sine atomkraftværker.

2011 blev dermed atomkraftens katastrofeår, mens investeringerne i ren energi satte rekord med 275 milliarder dollar på globalt plan, mod ca. 100 milliarder fem år tidligere. Siden er investeringerne dog faldet støt, og i år forventes de at ramme et niveau på omkring 190 milliarder dollar. Se figur 1.

Men det er faktisk gode nyheder, siger Michael Liebreich, CEO for Bloomberg New Energy Finance, der leverer markedsinformation om cleantech-branchen til investorerne.

Login