Amerikansk interesse er en bonus for Grønland

ANALYSE: USA's øgede interesse for Grønland er en gave til Grønland og Danmark. Den store ø vil få væsentligt bedre infrastruktur, og Danmark kan få øget indflydelse på både den globale sikkerhedspolitik og på klimapolitikken.

Erhvervsliv, turister, borgere og klimaforskere vil nyde godt af, at det i fremtiden bliver lettere at flyve og sejle til Grønland.

Øget økonomisk aktivitet og forbedret infrastruktur vil gøre, at den gigantiske øs transition fra et fattigt fangersamfund til en avanceret arktisk velfærdsstat vil kunne tage et kæmpe skridt fremad. Og Grønlands sikkerhed blive styrket, fordi USA – af hensyn til sin egen nationale sikkerhed – vil styrke sin tilstedeværelse i Grønland.

Sådan kan man opsummere de overordnede konsekvenser på mellemlang og lang sigt af den stærkt forøgede amerikanske interesse for Grønland, som sidste uges aparte Donald Trump-show var udtryk for.

Login