Trump er en farlig mand for alle

Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af den globale klimaaftale er bekymrende, fordi den rejser tvivl om, hvorvidt USA’s præsident handler ud fra rationelle motiver. EU og Kina rykker tættere sammen.

I december 2009 tryglede Donald Trump sammen med andre erhvervsfolk verdens ledere samlet i København om at indgå en ambitiøs klimaaftale. I sidste uge trak Donald Trump USA ud af Paris-aftalen om en ambitiøs kollektiv indsats mod den globale opvarmning – en aftale, der indfrier de krav, som Trump og de andre amerikanske erhvervsfolk i 2009 rejste i en annonce i New York Times.

Hvad kan vi lære af det? At Donald Trump ikke er til at regne med. At han ændrer holdning, som vinden blæser. At han ikke handler rationelt.

Det er dybest set det perspektiv, der er det mest bekymrende ved, at USA’s præsident i sidste uge valgte at trække USA ud af den globale klimaaftale fra 2015. I en verden fuld af farer fra atomoprustning, over islamistisk terrorisme, til klimaforandringer og massive folkevandringer er det stærkt foruroligende, at verdens eneste globale supermagt er ledet af en mand, som tilsyneladende ikke har nogen intellektuelt sammenhængende plan for, hvordan han vil forsvare USA’s nationale og globale interesser.

Ganske vist siger Trump, at han har gjort, som han har gjort, fordi han vil forsvare amerikanske arbejderes interesser, skabe ny vækst og nye job ved at løsne båndene på de fossile energiindustrier. Men hvad var reaktionen på de globale råvaremarkeder fredag morgen? Den var et fald i olieprisen, fordi man nu forventer endnu større udbud på de oliemarkeder, hvor priserne i forvejen er lave. USA’s problem er ikke, at man mangler billig energi. Den er der masser af i forvejen.

Trump giver også udtryk for, at Paris-aftalen skulle være en global sammensværgelse vendt mod USA. Dette er ikke alene urigtigt, eftersom Paris-aftalen dybest set bygger på frivillighed og ikke indeholder nogen form for sanktionsmuligheder, hvis et land ikke lever op til afgivne løfter. Det er – som Financial Times’ amerikanske chefkommentator formulerer det – udtryk for en form for paranoia, som man skal over i psykologien for at kunne forstå eller forklare.

Modarbejder sig selv

Sandheden er, at Trump med sin beslutning direkte modarbejder USA’s globale geostrategiske interesser, sådan som han selv synes at have valgt at definere dem. Han styrker Kinas globale rolle, og han styrker sammenholdet i det EU, som han på i øvrigt rystende vis har valgt at modarbejde. Beslutningen giver med andre ord ikke rationel mening – selv hvis man definerer USA’s nationale interesser på den måde, som Trump definerer dem.

Set fra et dansk og europæisk perspektiv må vurderingen være, at Trumps handling næppe kommer til at stoppe den grønne omstilling og kampen mod den globale opvarmning i nævneværdig grad. USA’s allerstørste finansielle og teknologiske virksomheder har stort set uden undtagelse tilsluttet sig den tænkning, der går ud på, at rene, vedvarende energikilder og skarpt fokus på energieffektivitet simpelthen er mere interessante forretningsområder end de fossile energisektorer.

Clean & Green er fremtiden. Markedskræfterne og ønsket om et renere miljø i USA’s storbyer og delstater vil simpelthen drive USA’s grønne omstilling fremad, og de fortjenester, der ligger der, vil Goldman Sachs og General Electric have deres del af, uanset hvad Donald Trump måtte mene.

Når det gælder fremtidens alliancer på den globale scene, markerer Trumps klimaretræte endnu et skridt i retning af, at USA og Storbritannien isolerer sig, mens det kontinentale Europa gør klar til for alvor at træde op på den globale scene gennem tæt samarbejde med Kina, Indien, Japan, Canada, Brasilien og sågar Rusland, hvor præsident Putin i sidste uge endegyldigt så ud til at have opgivet at få noget ud af sin ellers spektakulære bromance med Donald Trump.

USA’s tidligere udenrigsminister John Kerry beskrev Trumps beslutning således: ”En uvidende, kynisk appel til en anti-videnskabelig lobby for særinteresser, der ligger langt uden for mainstream.”

Det er ikke let at kalde Donald Trump en farlig mand. Han er demokratisk valgt og som sådan en legitim og respektabel indehaver af de magtbeføjelser, som den amerikanske forfatning giver landets præsident.

Men når der efter fem måneder med Trump i Det Hvide Hus i Washington endnu ikke aftegner sig nogen form for indre logik i præsidentens embedshandlinger, må det være på tide at konkludere, at det ikke er rationel tænkning men snarere følelser og dybdepsykologiske impulser, der styrer beslutningerne i Det Hvide Hus.

Fremover må man sætte sin lid til, at besindige og rationelt agerende ledere i resten af verden bruger deres indbyrdes debatter til at sikre, at man – uanset hvad landene hver for sig måtte have af modstridende interesser – sikrer sig, at USA’s præsident ikke får lejlighed til at gøre verden til et endnu farligere sted, end den allerede er. Klimakatastrofen udvikler sig trods alt så langsomt, at man – hvis man har viljen – kan afbøde skadevirkningerne. Det samme vil ikke være tilfældet, hvis kloden rammes af en menneskeskabt global atomkatastrofe.

Forrige artikel Jeg har tillid til den digitale revolution Næste artikel Glem lige disruptionen et øjeblik
Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.