Tysk topprofessor: Højere løn til tyske arbejdere vil styrke euroen

Euroen er en politisk slagmark for dybt forskellige politisk-økonomiske filosofier i først og fremmest Tyskland og Frankrig. Danmark og andre små lande bør deltage i debatten om euroens fremtid, siger Princeton-professor Markus Brunnermeier. Han mener, at Tyskland bør give sine arbejdere højere løn. For sin egen og for Europas skyld.

Euroen er Europas hjerte. Den fælles mønt er EU’s uden sammenligning mest ambitiøse skridt på vejen mod en regulær europæisk politisk union. Samtidig er det i bund og grund euroen, der skiller Europas to store magter, Frankrig og Tyskland, fra den tredje stormagt, Storbritannien.

Briterne har aldrig villet deltage i den fælles europæiske valuta, som regeringerne i Berlin og Paris enedes om i de skelsættende år omkring 1990, hvor Muren faldt, Sovjetunionen brød sammen, og Tyskland blev genforenet. Og nu har Storbritannien sagt farvel til hele EU. Omvendt har Tyskland og Frankrig og Den Europæiske Centralbank i Frankfurt i løbet af de seneste års kriser i handling og ord gjort det klart, at euroen er kommet for at blive.

En tilbagevenden til nationale valutaer i eurolandene kommer ikke på tale, lyder det samstemmende fra Berlin, Paris, Frankfurt og Bruxelles, hvilket har beroliget de finansielle markeder. Til gengæld er der også udbredt enighed blandt Europas førende politikere og økonomer om, at euroen er en mangelfuld konstruktion, som i sig selv er en bremseklods for den økonomiske vækst, som alle de europæiske lande har så desperat brug for.

Login