Uddannelsesdanmark er stadig helt skævt

Den geografiske placering af videregående uddannelser er pilskæv. Det rykker regeringens 10 nye uddannelsesstationer ikke ved. Problemet er bl.a. lav mobilitet blandt studerende, mens regeringens initiativ forudsætter mere mobilitet. Samtidig er uddannelsesstederne underlagt en stram økonomi, der frister til centralisering.

Den geografiske placering af de videregående uddannelser i Danmark er pilskæv.

80 pct. af pladserne på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler og andre videregående uddannelser ligger i og omkring de fire store universitetsbyer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, som tilsammen huser knap halvdelen af den danske befolkning. Det er der ikke megen balance i. Se figur 1.

Login