Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Det politiske teaterstykke om de konservatives mistillid til miljø- og fødevareministeren har forplumret debatten om mulighederne i landbrugspakken og taget fokus fra regeringens andre vigtige opgaver.

Mens en stor del af befolkningen ser måbende til, opføres der på Christiansborg et sælsomt politisk teaterstykke i disse dage. Et magtspil af dimensioner, som er dette William Shakespeare-år værdigt. Her i 2016 er det 400 år siden, den engelske dramatiker døde. Men hvis det, der foregår på Borgen, var teater, ville det ikke engang få gode anmeldelser. Nu er det faktisk ramme alvor, og helt ærligt, så har Danmark brug for en ganske anden politisk ledelse, der koncentrerer sig om de problemstillinger, der står i kø ved vores fordør. I det lys havde landbrugspakken fortjent en ganske anden slags opmærksomhed.

Når statsministeren antyder muligheden af et folketingsvalg på basis af et angreb på en af hans ministre for ikke at have fremlagt tilstrækkeligt gennemskuelige beregninger af landbrugspakken, så er det vel dramatisk nok, men Lars Løkke Rasmussen har dermed også trukket en forståelig streg i sandet for legestuen i blå blok. De konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har alle haft trang til at true regeringsprojektet ved forskellige lejligheder for at styrke egen profil. Og det kan ikke fortsætte.

Når den konservative partileder på et anliggende om godt to procent mere eller mindre kvælstofudledning, i et i øvrigt stærkt kompliceret og usikkert miljøregnestykke hen over de næste mange år, skruer sagen op til at blive et spørgsmål om ordentlighed i folkestyret, så er dansk politik godt nok ved at køre af sporet.

Statsministeren har personligt været drivkraft i at få landbrugspakken stablet på benene, og det er uforståeligt, at han ikke har skabt en mulighed for, at de konservative kunne lande på benene med deres kritik i form af en næse til ministeren. Miljø- og fødevareministeren viste ingen form for politisk musikalitet i samrådet i Folketinget, og hun gav ingen mulighed for de konservative til at komme ned fra det træ, de var klatret op i. Omvendt har de konservative på ingen måde vist sig i stand til at tænke længere end forsmået selvpromovering på bekostning af regeringssamarbejdet. Gæt lige, hvor stor lysten vil være hos kollegerne til en anden gang at hjælpe de konservative. I stedet har de solet sig i få døgns sjælden medieopmærksomhed.

Kom tilbage på sporet

Regeringen og de konservative har begge et ansvar for, at denne sag nu tager al opmærksomhed og sætter alle andre vigtige politiske processer i stå. Det er pinligt, at det er kommet dertil. Ingen af de to partier har brug for et valg lige nu, hvis man kigger på meningsmålingerne, og Danmark har bestemt ikke brug for det, hvis man kigger på den aktuelle situation med flygtninge- og migrantkrise, trepartsforhandlinger og masser af brug for fokus på vækstinitiativer, fremsynet erhvervspolitik og fornyelse af det danske velfærdssamfund.

Løkke gjorde det allerede inden valget sidste år og under regeringsforhandlingerne klart, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, og der var ikke ligefrem andre i blå blok, der stod i kø for at tage ansvaret. Det er forståeligt, at Løkke ikke vil se sine ministre på affyringsrampen en efter en i konflikter internt i blå blok. Og Søren Pape Poulsen har derfor fuldstændig overspillet sine kort. Denne sag burde være løst med en grøn tillægspakke og med, at Løkke accepterer en næse til Eva Kjer Hansen. Og lad os så komme videre!

Landbrugspakken indeholder nemlig, som det både fremgår af Mandag Morgen i dag og i forrige uge, et vigtigt paradigmeskift i forhold til regulering af kvælstof. Ifølge lederen af Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, Erik Steen Kristensen, vil det kunne sende Danmark frem i forreste række i forhold til udvikling af fremtidens smart farming-løsninger. Det handler om at regulere det enkelte landbrug efter dets faktiske kvælstofudledning, frem for, som i dag, kun at sætte grænser for, hvor meget kvælstof landmanden må gødske sine marker med. Den form for målrettet regulering, som landbrugspakken lægger op til, vil give landmændene mulighed for at optimere gødskningen langt bedre uden en øget miljøbelastning og motivere til udvikling af ny teknologi og systemløsninger, der kan eksporteres. Det kan blive et kæmpe marked for Danmark, og landbrugspakken er en forudsætning for den udvikling. Det burde vi tale om, i stedet for en strid om en regnemetode, som ikke vil få den store betydning.

Forrige artikel Velfærdsledere dømmer regeringens integrationsforslag ude Velfærdsledere dømmer regeringens integrationsforslag ude Næste artikel Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering Erhvervslivet efterlyser national vision for digitalisering