Væksten æder klimagevinsten hos erhvervslivets grønne helte

GRØN OMSTILLING Flere af de største og globale danske virksomheder er i dag godt i gang med at indfri ambitiøse klimamål. Men i den grønne erhvervselite er der stadig flere, der kæmper med at knække CO2-kurven.

Flere af de allerstørste danske virksomheder som eksempelvis Grundfos, Velux, Ørsted og Carlsberg har de seneste år formået at reducere deres klimaaftryk markant.

Det brede danske erhvervsliv er dog langtfra kommet ud af starthullerne og er i dag slet ikke på samme niveau med hensyn til reduktioner i CO2-udledning. Samlet set steg danske virksomheders CO2-udledninger faktisk med fire procent fra 2014 år til 2018, hvor de seneste tilgængelige tal er fra. Det er på sektorniveau kun den danske energisektor, som de seneste år har formået at mindske sine direkte CO2-udledninger.  

Login