Værdier skal booste Danmarks eksport

En stærk værdifortælling om danske fødevarer er ifølge fødevarebranchen vejen frem, når forbrugere fra Boston til Beijing skal overbevises om, at de skal lægge mere dansk smør, bacon og mælkepulver i indkøbsvognen. En arbejdsgruppe med Arla-direktør Peder Tuborgh i spidsen er med afsæt i regeringens “Vækstplan for Fødevarer” fra 2013 nået frem til, at danske værdier som tillid, kvalitet og transparens er medvirkende årsager til fødevarebranchens nuværende succeser i bl.a. Asien. Arbejdet med fortællingen er sket på trods af, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at værdier øger eksporten. Alligevel giver den type fortælling god mening, siger eksperter, mens en tidligere dansk topdiplomat peger på, at der f.eks. i Sydamerika er et stort uudnyttet potentiale for danske kvalitetsprodukter.

Værdier som tillid, kvalitet og transparens skal skabe en stærkere fortælling om danske fødevarer, så der kan sælges mere dansk smør, bacon og mælkepulver på verdens eksportmarkeder. Forbrugere fra Boston til Beijing skal have tillid til, at mad fra Danmark er af højeste kvalitet, så de vælger Lurpak og Gøl Pølser i deres lokale køledisk.

Det er den foreløbige konklusion i den projektgruppe i fødevarebranchen, der i forlængelse af anbefalinger fra regeringens Vækstteam Fødevarer sidste år fik ansvaret for skabe en fortælling om danske fødevarer. Håbet er, at en sådan fortælling kan være med til at fremme eksporten og skabe flere danske job.

Fødevarebranchen står allerede for knap en fjerdedel af Danmarks samlede eksport (148 milliarder kr. i 2012) og 9 pct. af de private arbejdspladser (140.000 i 2011). Men det kan blive til endnu mere, fordi den globale efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer vil stige med op mod 70 pct. frem mod 2050, som det lyder i regeringens ”Vækstplan for Fødevarer” fra forrige år.

Login