Velfærdsledere: Universel velfærd er snart fortid

Den universelle danske velfærdsstat afvikles bid for bid. Senest er børnechecken blevet omlagt, og dermed er der sket et afgørende ryk væk fra den universelle velfærdsstat mod en ny dansk samfundsmodel. Den byder på mere individuelt tilpassede velfærdsydelser og en strammere prioritering af de offentlige kroner, hvor de, der har størst behov, også får mest hjælp. Udviklingen fortsætter fremover, mener et stort flertal af Mandag Morgens Velfærdspanel, der tæller knap 3.000 af velfærdssektorens nøglepersoner. Tendensen bekræftes af en række eksperter over for Mandag Morgen. Velfærdspanelet forventer også, at den offentlige sektor vil skrumpe over de næste 10 år, og at velfærdsopgaverne i højere grad vil blive løst ved inddragelse af velfærdsteknologi, frivillige, private virksomheder og borgerne selv. 

Den universelle velfærdsstat er snart fortid. Ved årsskiftet blev en af de sidste resterende universelle velfærdsydelser fjernet, idet børnetilskuddet nu er indkomstafhængigt. Det er en foreløbig kulmination på opgøret med den lige og fri adgang til velfærd, som ellers har været et kendetegn ved det danske velfærdssamfund.

Men opgøret er langtfra slut. De næste 10 år vil velfærdsydelserne i stigende grad blive skræddersyet til den enkelte borger og målrettet dem med størst behov, vurderer et stort flertal af velfærdslederne i Mandag Morgens Velfærdspanel i en ny stor undersøgelse. Se også tekstboks.

Mange af velfærdssamfundets kerneydelser har stadig et universelt element: Alle danskere har ret til folkepensionens grundbeløb samt lige adgang til det offentlige uddannelsessystem og sundhedsvæsen. Men reelt er de offentligt leverede standardydelser allerede suppleret af private pensionsordninger, sundhedsforsikringer, skoler osv.

Login