”Velfærdsturisme” er en god forretning

Frygten for såkaldt ”velfærdsturisme” spiller en central rolle i den europapolitiske debat i lande som Danmark, Storbritannien og Holland. Men faktum er, at borgere fra andre EU-lande er en overskudsforretning for de lande, de slår sig ned i. De bidrager med arbejdskraft og skattebetaling, og de trækker mindre på velfærdsydelserne end de fastboende borgere. Det viser undersøgelser fra Sverige, Storbritannien og Tyskland. Formanden for Folketingets Europaudvalg håber, at dialog kan imødegå mytedannelser om ”velfærdsturisme”.

Mange EU-borgere flytter fra deres hjemland til et andet EU-land – enten fordi de finder arbejde, fordi de bliver optaget på en uddannelse, eller fordi de vil tilbringe deres pensionisttilværelse under mildere himmelstrøg.

I Øst- og Centraleuropa bliver dette fænomen anskuet som et problem, fordi hjemlandene mister arbejdsduelige og initiativrige borgere, som ikke længere bidrager til den nationale økonomi. I Sydeuropa er man bekymrede, fordi man både mister arbejdsduelige borgere og samtidig modtager en ny befolkningsgruppe af plejekrævende pensionister. I Nordvesteuropa derimod taler man om benefit tourism, fordi man ser indvandrende EU-borgere som en trussel mod de nationale velfærdssystemer.

I Danmark bruges udtrykket ”velfærdsturisme” af stort set alle Folketingets partier, og begrebet er blevet omdrejningspunktet i politiske forhandlinger om så vigtige sager som finansloven, en ny europapolitisk aftale i Folketinget og Danmarks tilslutning til EU’s fælles patentlovgivning.

Login