Fra velfærdsstat til velstandsstat

Der er behov for at nytænke den danske velfærdsmodel. Den nuværende model har tjent Danmark flot igennem årtier og bidraget til at gøre Danmark til en økonomisk og social rollemodel. Men den er ikke gearet til at løse de meget anderledes og meget komplekse udfordringer, Danmark konfronteres med i fremtiden. Det aktuelle flygtningepres er blot…

Der er behov for at nytænke den danske velfærdsmodel. Den nuværende model har tjent Danmark flot igennem årtier og bidraget til at gøre Danmark til en økonomisk og social rollemodel. Men den er ikke gearet til at løse de meget anderledes og meget komplekse udfordringer, Danmark konfronteres med i fremtiden.

Det aktuelle flygtningepres er blot ét eksempel. Andre er klimaforandringerne, ressourcemangel, de konstante og stadig mere gennemgribende teknologiske fremskridt etc. Selv de bedste modeller skal udvikles for ikke at blive ofre for en ufrivillig afvikling

Det er baggrunden for, at Mandag Morgen har taget initiativ til etablering Velstandsgruppen med 25 af Dannarks skarpeste hjerner, alle med dyb indsigt i de vigtigste samfundsdiscipliner. Igennem det sidste års tid har de arbejdet på at identificere en afløser til velfærdssamfundet og nået frem til at udpege ”Velstandsstaten” som den model, der er bedst egnet til at fremtidssikre Danmark.

Den bygger dels på de bedste kvaliteter i velfærdsstaten, dels adresserer modellen de udfordringer, Danmark skal håndtere frem mod 2025. Forenklet beskrevet sikrer den et meget tæt samspil imellem alle samfundets ressourcer og gør op med myten om, at velfærd og vækst er hinandens modsætninger. I velstandsstaten er de hinandens forudsætninger.

Hent PDF

Forrige artikel Kommune betyder fællesskab Kommune betyder fællesskab Næste artikel 5.500 globale ledere: Verdens kriser skal løses af virksomhederne 5.500 globale ledere: Verdens kriser skal løses af virksomhederne