Verdens første statistik over offentlig innovation er dansk

Opskriften på succesfuld innovation i det offentlige skal ikke længere ligge hengemt i hjernerne på enkelte ildsjæle, der har haft succes med at nytænke den offentlige sektors arbejdsgange og servicer.

I sidste uge præsenterede den tværoffentlige udviklingsenhed Center for Offentlig Innovation et nyudviklet Innovationsbarometer, der bliver kaldt for verdens første statistik over innovation i den offentlige sektor.

Formålet med statistikken er dels at give beslutningstagere faktuelle input til diskussioner og beslutninger om udviklingen af den offentlige sektor, dels at inspirere de enkelte arbejdspladser i kommuner, regioner og staten til at fortsætte arbejdet med at innovere den offentlige sektor.

Selvom undersøgelsen ikke indeholder mange konkrete eksempler på, hvad der har ført til nytænkning på de enkelte arbejdspladser, giver Innovationsbarometeret en række interessante pejlemærker for, hvad der virker generelt set.

Eksempelvis er der bred enighed om, at det giver god mening at kopiere andres gode ideer. Tre ud af fire af de nye serviceydelser, produkter og processer, som de offentlige arbejdspladser har gennemført, er således enten inspireret af eller direkte kopieret fra andre, viser Innovationsbarometeret.

Samarbejde skaber nytænkning

Den omfattende statistiske kortlægning af offentlig innovation er baseret på en landsdækkende internetundersøgelse blandt 1.255 kommunale, regionale og statslige arbejdspladser. Det giver nogle solide om end ret overordnede indikationer på, hvad der virker, når forskellige offentlige arbejdspladser ændrer på arbejdsgange og processer, så det fører til kvalitetsløft, effektiviseringer eller andre forbedringer af de offentlige servicer.

[graph title="Samarbejde skaber innovation" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e9258-next_fig01_samarbejde-skaber-innovatio.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/7e2e1-next_fig01_samarbejde-skaber-innovatio.png" text="At gøre noget nyt og bedre for borgeren kræver ofte, at det sker i koordination med andre fagområder eller myndigheder. De offentlige arbejdspladser oplyser, at 79 pct. af innovationerne er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere. "]Kilde: “Innovationsbarometeret – Foreløbig baggrunds-rapport, april 2015”, Center for Offentlig Innovation. [/graph]

Undersøgelsen viser også, at samarbejde er en helt central drivkraft for innovation i den offentlige sektor. 79 pct. af de nye løsninger på de offentlige arbejdspladser er blevet til i samarbejde med andre offentlige arbejdspladser, borgere, virksomheder, vidensinstitutioner eller frivillige foreninger. Se figur 1.

Samarbejde og anerkendelse af medarbejderne er også internt på arbejdspladserne positivt forbundet med nytænkning. Og det har vakt opsigt hos økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R).

”Vi står som samfund over for udfordringer, der kræver, at vi også i den offentlige sektor tænker innovativt, hvis vi vil bevare og udvikle vores fælles velfærd. Innovationsbarometeret viser, at vejen frem er samarbejde,” siger Morten Østergaard.

Han har arvet ansvaret for regeringens tillidsreform fra forgængeren Margrethe Vestager, der for snart to år siden præsenterede syv principper til at styre samarbejdet om at udvikle den offentlige sektor i et partnerskab med KL, Danske Regioner og fagforbundene FTF, OAO og Akademikerne.

Tallene i Innovationsbarometeret giver nu også statistisk opbakning til tillidsreformens principper om, at den offentlige sektor bedst forbedres gennem samarbejde, åbenhed og tillid.

Medarbejdere har nøglerolle

Ifølge undersøgelsen sker 63 pct. af innovationerne i samspil med borgerne, og i hele 86 pct. af tilfældene spiller medarbejderne en nøglerolle ved at igangsætte eller fremme innovationen. Særligt det sidste vækker begejstring hos en anden af tillidsreformens parter, Bente Sorgenfrey, der er formand for hovedorganisationen FTF.

”Det er overraskende, at det er så markant. Det giver både medarbejdere, ledere og politikere et særligt ansvar, når vi taler om at skabe innovation i den offentlige sektor. Det er derfor, at vi i fagbevægelsen har foreslået et udbygget partnerskab mellem parterne i den offentlige sektor,” siger Bente Sorgenfrey.

På det punkt er der politisk opbakning fra ministeren:

”Vi skal huske, at velfærden står og falder med de ansatte, der er i kontakt med borgerne i det daglige, og deres evne til at finde på de gode og smarte løsninger. Vores opgave er derfor i lige så høj grad at vise tillid og give de offentligt ansatte et frirum til at tænke nyt,” siger Morten Østergaard.

Forrige artikel Løkkes fornemmelse for løfter Næste artikel General Electric søger nye venner i Europa