Kurs mod et sundhedsvæsen i verdensklasse

Med udgangspunkt i en ny analyse fra Mandag Morgen retter vi fokus på det danske sundhedssystem. Læs rapporten, artikler fra Ugebrevet Mandag Morgen og find fakta og baggrund om sundhedsvæsnet her.

”Vi skal have sundhed i verdensklasse,” konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen den 26. maj i år. Og det er stærkt påkrævet, viser en undersøgelse fra Mandag Morgen. Mange danskere har ikke tillid til, at de kan få den rigtige behandling. Det er udgangspunktet for Mandag Morgens fokus på det danske sundhedssystem. Her har vi samlet analyser, artikler og fakta om emnet, der giver dig mulighed for at blive klogere på mulighederne for at nå statsministerens ambitioner.


ARTIKLER FRA MANDAG MORGEN

Udvalgte artikler fra arkivet

Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet - 29 af landets fremmeste sundhedseksperter anbefaler i en ny rapport, at sundhedsvæsenet skal måles på patienternes egne oplevelser af behandlingens resultat. Sundhedsministeren vil sætte skub i udviklingen. Danske Regioner håber, at det nye fokus kan være på plads på alle sygehuse om bare tre år. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Professor: Potentialet ved patientinddragelse er grænseløst - Patienter med svær lungekræft har forlænget overlevelsen med 8-9 måneder og forbedret livskvaliteten ved løbende selv at rapportere om helbred og symptomer. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Jordnære ambitioner i kræftplan - Den fjerde kræftplan er på ingen måde et skud efter at nå til månen. Men den er ambitiøs og samtidig meget jordnær. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Blog: Danmarks designere kan redde sundhedssektoren - Alle vigtige aktører i sundhedssektoren er klar over, at patienten skal i centrum. Der er bare endnu ikke nogen gode svar på, hvordan det skal ske. Men servicedesignere tilbyder en mulighed, som sektoren bør gribe. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet - Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet. (Mandag Morgen 15. august 2016)

Nye kvalitetsmål for sundhedsvæsenet

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed - På Rigshospitalets Finsencentret har man brugt tre år på at arbejde systematisk med at inddrage patienter. Men trods det erklærede mål er patienterne stadig ikke i centrum, viser evaluering. Når patienten og ikke bare sygdommen kommer i centrum, udfordrer det selvforståelsen hos en del af medarbejderne. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Patienter sidder med ved mødebordene - Finsencentret arbejder for at sætte patienten i centrum. Det betyder bl.a. nyindretning af venteværelser, forbud mod at tage telefonen under en konsultation og et farvel til stuegangen. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Sygehuslæger skal følge patienter hele vejen - Sygehuspatienter skal fra nytår have en patientansvarlig læge. En umulig opgave, siger sundhedsøkonom. Et brud med sygehusenes organisation, siger sygehusdirektør. Et håb, siger patienterne. (Mandag Morgen den 19. juni 2016)

Ønsker til fremtidens sundhedsvæsen - Hvad kan vi gøre for at forbedre sundhedsvæsenet? Mandag Morgen vejrer stemningen på Folkemødet. (Mandag Morgen den 17. juni 2016)

Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes - ”Når danskerne er så utilfredse, hjælper det ikke at bevilge flere penge. Hele sundhedsvæsenet er organiseret forkert,” siger Hans Henrik Beck, managing partner i QVARTZ. (Mandag Morgen, 10. juni 2016)

Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker - Den nye budgetaftale med mellem stat og regioner kræver mere fokus på patienternes oplevelse af sundhedsvæsenset. “En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået,” siger sundhedsminister Sophie Løhde (V). (Mandag Morgen den 10. juni 2016)

Flest usikre på, om de får den rigtige behandling

Figur 1 | Forstør   Luk

Et mindretal på 42 pct. mener i høj grad eller i meget høj grad, de får tilbudt den rigtige behandling.

Kilde: “Sundhedsvæsenet ifølge danskerne”, Tryg-Fonden og Mandag Morgen, 2016.

Alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet - Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes forhold til sundhedsvæsenet. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Vi vil hjælpe os selv og hinanden gennem sygdom -Patienter udgør et stort og uudnyttet potentiale. De vil gerne tage større aktiv del i behandlingen af sig selv og pårørende. De vil være med til at træffe beslutninger sammen med læger om deres behandling. Og de vil gerne bidrage til at gøre sundhedsvæsenet dygtigere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Danskerne tror på alternativ behandling - Danskerne er vilde med akupunktur, zoneterapi, massage, yoga og meditation. 8 ud af 10 er interesserede i at benytte alternativ behandling. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Lang vej til verdensklasse - Sundhedssektoren og de ansvarlige politikere må nytænke, hvordan de skaber langt mere tilfredse brugere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Supersygehusene udvider åbningstiden - Medierne skriver ofte om sygehuse, der bliver skåret ned. Men faktisk bliver der bygget mere sygehus – svarende til 16 fodboldbaner – end forventet. (Mandag Morgen den 30. maj 2016)

Privathospitaler scorer offentlige opgaver som aldrig før - Aldrig før er så mange patienter blevet behandlet på privathospitalerne på det offentliges regning som nu. Sidste år blev knap 130.000 patienter udredt eller behandlet på de private hospitaler og klinikker. Og den rekord står snart for fald. (Mandag Morgen den 18. april 2016)

Ledelse i tomrummet mellem sygehus og kommune - I de sidste fem måneder af 2015 har forvaltningschef Kirstine Markvorsen fra Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune personificeret et af de mest utraditionelle forsøg nogensinde på at udvikle samarbejdet mellem to af den offentlige sektors helt store og ofte også helt adskilte institutioner: Kommunen og de regionsstyrede sygehuse. (Mandag Morgen den 4. januar 2016)

Flertal af læger ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingen - Langt de fleste læger og afdelinger på landets sygehuse ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingens resultat. Virkningen svæver i det uvisse, fordi kun et fåtal systematisk beder patienterne om at vurdere, om behandlingen f.eks. har formindsket smerter eller forbedret førlighed. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danske læger bruger i mindre grad feedback fra patienter end svenske" caption="Figur 1

| Forstør   Luk

Feedback øger kvaliteten i sundhedsvæsenet - Det er nødvendigt at kombinere objektive data, der kan måles og vejes, med patienternes egne oplevelser af resultatet, hvis behandlingen skal være i top. Sådan lyder erfaringerne fra nogle af de lægefaglige områder, hvor man systematisk spørger til patienternes oplevelse. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danskerne ønsker opgør med ”Sundhedens Bermuda-trekant” - knap to ud af tre danskere (65,8 pct.) ønsker mere patientsamarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Svensk guide til sundhedsvæsenets rejse - Efter mere end 10 års arbejde som først forsker og nu også direktør for forandring i det svenske sundhedsvæsen er Jonas Wohlin klar til at overføre sine erfaringer til Danmark. (Mandag Morgen den 1. juni 2015)

Unik nordjysk vision for patientforløb - Tre organisatoriske nyskabelser skal sætte patienter med flere diagnoser i centrum på Aalborg Universitetshospital. Det indebærer, at de lægefaglige specialer grupperes efter typiske patientgruppers behov, at man har indført en ny stilling som forløbsansvarlig og at patienterne får tilknyttet et særligt patientens team. (Mandag Morgen den 20. april 2015)

Eksperter advarer mod at nedlægge regionerne - Venstres planer om at nedlægge regionerne og lade staten overtage sygehusene vil være at gamble med sundhedsvæsenet. Det er budskabet fra tre af landets førende sundhedsøkonomer. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)

Norge har blandede erfaringer med statslige sygehuse - Norge er nu ved at skrotte modellen med statslige sygehusfællesskaber. Erfaringerne har været blandede. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)


ANALYSER

Undersøgelser fra Mandag Morgen og eksterne kilder[graph title="Ny rapport fra Mandag Morgen: "Sundhedsvæsnet ifølge danskerne"" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />


"Sundhedsvæsnet - ifølge danskerne"

En ny stor undersøgelse fra Mandag Morgen, der kortlægger over 6.000 danskeres holdninger til sundhedsvæsnet.

Trods årlige ekstrabevillinger i milliardklassen er danskernes tillid til sundhedsvæsenet alarmerende lav. Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er blot nogle af hovedkonklusionerne i rapporten, der blev offentliggjort den 6. juli 2016.

Hent rapporten i PDF-format her
Se spørgeskemaet her
Yderligere om rapporten og kontaktoplysninger her

"Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser" - analyse af patienters oplevelser med deres indlæggelse eller ambulatoriebesøg. (Danske Regioners Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016)

"Patienternes nye rejse" - undersøgelse, der fokuserer på forandringen mod et sygehusvæsen, der sætter patienten i centrum. (Mandag Morgen 2014)

"Forebyggelse – ifølge danskerne" - rapport fra Mandag Morgen og TrygFonden med fokus på hvordan den eksisterende forebyggelsesindsats kan forbedres. (Mandag Morgen 2012)

"Kommuner og kronikere" - Mandag Morgen undersøgelse om nye måder, udvikle nye løsninger og opfinde nye partnerskaber for at overkomme et stigende antal kronisk syge. (Mandag Morgen 2011)

Analyse fra Mandag Morgen viser stor mistillid til sundhedsvæsnet

"Danskernes sundhed – kommunernes valg" - analyse fra Mandag Morgen om gevinster ved at i en langt større skala at tænke forebyggelsesindsatsen som mere end en ren sundhedsopgave og udnytte kommunernes store kontaktflade til borgerne. (Mandag Morgen 2009)

"Fremtidens forebyggelse – ifølge danskerne" - TrygFonden og Mandag Morgens første, dybdegående og samlede nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og forebyggelsespolitik. (Mandag Morgen 2008)

"Brugernes sundhedsvæsen – oplæg til en patientreform" - Hvis det danske sundhedsvæsen skal bevare sin nuværende form og struktur, bliver det nødvendigt at gennemføre en omfattende patientreform, konkluderer en bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører i et debatoplæg udarbejdet af Mandag Morgen. (2007)

"Styr på regionerne – regionernes økonomi 2010" - analyserer udviklingen på en række centrale områder for regionernes økonomistyring. (Danske Regioner, 2010).

"Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering" - udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet ved regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer. (2008).


FAKTA

Statistisk set: Her er prisen for 41 landes sundhedsvæsner

’Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015’ - udarbejdet af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2015).

"Den Nationale Sundhedsprofil 2013". (Danske Regioner 2014.

"65 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig" - med blandt andet samling af statistikker om det danske sundhedsvæsen. (Danmarks Statistik, 2014)

"Borgere med udvalgte kroniske sygdomme". Danske Regioner. (2014).

 

Forrige artikel Rusland fører informationskrig mod Vesten Rusland fører informationskrig mod Vesten Næste artikel DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

Datavisualisering skaber ny velfærd i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har data forladt regnearkene og indtaget storskærmene i både direktion og jobcenter, så de bliver synlige og brugbare for alle, også de borgere, det hele handler om. Visualiseringerne udvikles af en særlig enhed for Datadrevet Forretningsudvikling.

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

Topchefers fokus på data hjælper unge i arbejde

En gang om måneden gennemgår direktion i Gladsaxe Kommune en tsunami af data for at følge udviklingen på 29 vigtige udvalgte områder. De diskuterer og justerer kursen, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Mandag Morgen sad med ved bordet på direktionens første møde i år.

Davos er blevet afmagtens topmøde

Davos er blevet afmagtens topmøde

KOMMENTAR: Mens en række af klodens toneangivende ledere mødes i Davos denne uge, accelererer de udfordringer, de er sat i verden for at løse. Der er akut behov for at finde nye svar på de globale risici.

Klimakampen skaber større ulighed

Klimakampen skaber større ulighed

Alle danskere skal ændre forbrug og livsstil, hvis vi skal nedbringe udledningen af drivhusgasser så meget, som politikerne ønsker. Men for de fattigste slår klimaregningen hårdere end for resten. Derfor anbefaler eksperter, at politikerne kompenserer folk med lave indkomster, før vi skruer op for energiregningen eller prisen for en bøf.

Europas grønne omstilling har social slagside

Europas grønne omstilling har social slagside

EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes, konkluderer eksperter fra Bruxelles’ førende politisk-økonomiske tænketank. Hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden, advarer Margrethe Vestager.

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Oppositionen er klar til angreb på Løkke-regeringernes klimapolitik i den kommende valgkamp. Men de har svært ved selv at holde den fælles takt. Partierne til venstre for Venstre kan godt blive enige om, at landbruget skal holde for, men de er dybt uenige om, hvordan man skal nedbringe danskernes klimabelastende forbrug.

Set, læst og hørt: Tommy Ahlers

Set, læst og hørt: Tommy Ahlers

Mandag Morgen har bedt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) om at komme med tre kulturanbefalinger. Han anbefaler blandt andet at tage til kirkekoncerter, og så er han hoppet med på Lykke-Per-bølgen.

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

På universitetet oplever professor Nina Smith studerende, særligt piger, der bryder grædende sammen, når de får en ’forkert’ karakter. Kvinder vil være perfekte både ude og hjemme, og det kan man ikke, siger hun. Og hun taler af erfaring.

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskere mener at have fundet formlen for uærlighed. Ifølge nyt studie er Britta Nielsens formodede svindel for millioner i Socialstyrelsen en statistisk undtagelse, og forskernes nye fund kan være med til at forklare svindelnumrene blandt mandlige topfolk i finansverdenen. Høj løn og løgnagtighed følges ad. Og så er mænd – statistisk set – større løgnere end kvinder.

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

KOMMENTAR: Regeringens forslag til sundhedsreform skal sætte patienten i centrum, men det ligner desværre en bureaukratisk øvelse, hvor ansvaret nemt kan falde ned mellem alt for mange stole. 

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

KOMMENTAR: Det kan være en udfordring at holde fokus og retning, når man samtidig gerne vil pleje en åben og eksperimenterende tilgang til sin i virksomhed. Det afgørende er at fremelske og pleje en virksomhedskultur, der understøtter begge dele. Her er, hvordan vi gør det i Milestone Systems.

Løkkes sundhedsreform har store huller

Løkkes sundhedsreform har store huller

ANALYSE: Hvis nogen havde sat næsen op efter en enkel og gennemskuelig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet, risikerer de at blive slemt skuffet. Regeringens udspil til en sundhedsreform har mange gode hensigter, men også mange uklare elementer.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Mandag Morgen har bedt David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i DFF, om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet en historisk roman om videnskab, og så fortæller han om udfordringerne ved at dele Spotify-konto med sin 12-årige søn.

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Den nye sundhedsreform kan – stik mod hensigten – betyde en endnu mere uens behandling for patienter i forskellige egne af landet. De regionale sundhedsforskelle er for intet at regne sammenlignet med de forskelle, der er på tværs af kommunerne.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

ANALYSE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør tage Dansk Folkeparti på ordet og udskrive valg til Folketinget 26. maj, samme dag som valget til Europa-Parlamentet. Det vil være godt for Danmark – og for ham selv.

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

KOMMENTAR: Vi skal være troværdige og realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært. Her er et jordnært eksempel på, hvordan en mindre virksomhed er kommet i gang med FN’s verdensmål.

Den multikompetente bestyrelse

Den multikompetente bestyrelse

KOMMENTAR: Bestyrelsernes ansvar skal redefineres, opgaverne præciseres og sammensætningen nytænkes, hvis de skal efterleve morgendagens krav. Kvinderne er et vigtigt element i den transformation.

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Danmark har over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Over halvdelen af dem består kun af mænd. Det viser den hidtil største kortlægning af landets bestyrelser. Andelen af kvinder ser endda ud til at falde. Fokus skal flyttes fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen, opfordrer eksperter.

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Danmark har nu en basis af dygtige kvinder, der er klar til direktørposter, og som kan bestride bestyrelsesposter i langt større omfang, end de får mulighed for i dag. Vi kan ikke være de danske tal bekendt.

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Mandag Morgen har bedt Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, om tre kulturanbefalinger. Hun er blandt andet blevet grebet af Ida Jessens nyeste roman, Telefon, og så har hun fået øjnene op for en ikke helt ny musikgenre.

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

KOMMENTAR: Mediernes politiske kommentariat virker nærmest skuffede over, at Løkke tillod sig at holde en såkaldt statsmandstale i stedet for at sælge sit politiske valgprodukt. Men det kommende valg kommer netop til at blive afgjort på, hvem vi grundlæggende tror kan føre Danmark sikkert ind i en usikker fremtid. Og her er der behov for statsmænd og -kvinder.

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

I dagens udvalgte artikel fra året, der gik, spørger jeg, hvor meget videnskab der egentlig ligger bag ledelsesgerningen. I mange tilfælde er det meget lidt – og det er et kæmpe problem, mener den canadiske ledelsesprofessor Roger Martin, fordi der på grund af manglende viden opstår en masse ledelsesmæssige fejlslutninger, der modarbejder god ledelse. Jeg har mødt Roger Martin flere gange som journalist, og han har altid et nyt og anderledes greb på det, som alle andre tager for givet.

God læselyst og godt nytår,

Anders Rostgaard, erhvervsredaktør

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

Dagens anbefaling er en artikel fra august 2018 om den udskældte universitetslov. Politikere ønsker grundlæggende set at gøre verden til et bedre sted, og derfor kommer nye love som regel af et godt hjerte. Alle de gode intentioner var også til stede, da den nye universitetslov blev vedtaget for halvandet år siden: Der skulle skabes klarhed over universitetsbestyrelsernes rolle og systemet for udpegning af nye bestyrelser skulle videreudvikles. Men loven har virket stik modsat, fortæller bestyrelsesformand for SDU Lars Nørby Johansen i dette ærlige interview: "Det er komplekst og uoverskueligt. Det er blevet labyrintisk. Det er nærmest kafkask. Det er i værste fald kontraproduktivt".

God læselyst og godt nytår,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

Dagens anbefaling handler om et af vilkårene ved livet i 2019, nemlig vores stormfulde had/kærlighedsforhold til den digitale teknologi. Vi er alle dybt afhængige af vores dimser – men samtidig blev det i løbet af 2018 stadig tydeligere, hvordan vores data opsamles og misbruges i stor stil. Lige bag de smarte løsninger er der en mørk og skræmmende verden af manipulation, diskrimination og overvågning. Vi famler efter at finde nogle etiske retningslinjer, der kan bevare menneskelige værdier – men uden at give køb på teknologiens fordele.

God læselyst og godt nytår,

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

I denne udvalgte artikel fra 2018 skriver jeg om, at der aldrig har været så mange nydanskere i job som i dag. Beskæftigelsen stiger. Dansk erhvervsliv er mangfoldigt. Flere får en uddannelse. Kriminaliteten falder. Alt sammen positive historier. Men det bærer den hjemlige integrationsdebat ikke præg af. De positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer. Debatten er så højspændt, at ingen partier vil tage ejerskab til succesen.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

Dagens anbefaling er en artikel fra november, hvor jeg ser nærmere på Medicinrådet, et år efter det blev etableret. Medicinrådet undersøger nye lægemidler for at se, om de leverer klinisk merværdi til en acceptabel pris. Efter det førte års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt", lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger. Til nytår skal Medicinrådet evalueres.

God læselyst og godt nytår,

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

Dagens anbefaling dykker ned i velfærden, som bliver et hovedtema i valgkampen. Politikere fra både røde og blå partier vil love mere og bedre velfærd. Det gør de år efter år. Men de fortæller ikke, at væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Udgifterne til sundhed pr. indbygger er ganske vist vokset. Til gengæld er udgifterne på andre store velfærdsområder som ældre og uddannelse faldet. Og intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør