Kurs mod et sundhedsvæsen i verdensklasse

Med udgangspunkt i en ny analyse fra Mandag Morgen retter vi fokus på det danske sundhedssystem. Læs rapporten, artikler fra Ugebrevet Mandag Morgen og find fakta og baggrund om sundhedsvæsnet her.

”Vi skal have sundhed i verdensklasse,” konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen den 26. maj i år. Og det er stærkt påkrævet, viser en undersøgelse fra Mandag Morgen. Mange danskere har ikke tillid til, at de kan få den rigtige behandling. Det er udgangspunktet for Mandag Morgens fokus på det danske sundhedssystem. Her har vi samlet analyser, artikler og fakta om emnet, der giver dig mulighed for at blive klogere på mulighederne for at nå statsministerens ambitioner.


ARTIKLER FRA MANDAG MORGEN

Udvalgte artikler fra arkivet

Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet - 29 af landets fremmeste sundhedseksperter anbefaler i en ny rapport, at sundhedsvæsenet skal måles på patienternes egne oplevelser af behandlingens resultat. Sundhedsministeren vil sætte skub i udviklingen. Danske Regioner håber, at det nye fokus kan være på plads på alle sygehuse om bare tre år. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Professor: Potentialet ved patientinddragelse er grænseløst - Patienter med svær lungekræft har forlænget overlevelsen med 8-9 måneder og forbedret livskvaliteten ved løbende selv at rapportere om helbred og symptomer. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Jordnære ambitioner i kræftplan - Den fjerde kræftplan er på ingen måde et skud efter at nå til månen. Men den er ambitiøs og samtidig meget jordnær. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Blog: Danmarks designere kan redde sundhedssektoren - Alle vigtige aktører i sundhedssektoren er klar over, at patienten skal i centrum. Der er bare endnu ikke nogen gode svar på, hvordan det skal ske. Men servicedesignere tilbyder en mulighed, som sektoren bør gribe. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet - Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet. (Mandag Morgen 15. august 2016)

Nye kvalitetsmål for sundhedsvæsenet

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed - På Rigshospitalets Finsencentret har man brugt tre år på at arbejde systematisk med at inddrage patienter. Men trods det erklærede mål er patienterne stadig ikke i centrum, viser evaluering. Når patienten og ikke bare sygdommen kommer i centrum, udfordrer det selvforståelsen hos en del af medarbejderne. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Patienter sidder med ved mødebordene - Finsencentret arbejder for at sætte patienten i centrum. Det betyder bl.a. nyindretning af venteværelser, forbud mod at tage telefonen under en konsultation og et farvel til stuegangen. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Sygehuslæger skal følge patienter hele vejen - Sygehuspatienter skal fra nytår have en patientansvarlig læge. En umulig opgave, siger sundhedsøkonom. Et brud med sygehusenes organisation, siger sygehusdirektør. Et håb, siger patienterne. (Mandag Morgen den 19. juni 2016)

Ønsker til fremtidens sundhedsvæsen - Hvad kan vi gøre for at forbedre sundhedsvæsenet? Mandag Morgen vejrer stemningen på Folkemødet. (Mandag Morgen den 17. juni 2016)

Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes - ”Når danskerne er så utilfredse, hjælper det ikke at bevilge flere penge. Hele sundhedsvæsenet er organiseret forkert,” siger Hans Henrik Beck, managing partner i QVARTZ. (Mandag Morgen, 10. juni 2016)

Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker - Den nye budgetaftale med mellem stat og regioner kræver mere fokus på patienternes oplevelse af sundhedsvæsenset. “En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået,” siger sundhedsminister Sophie Løhde (V). (Mandag Morgen den 10. juni 2016)

Flest usikre på, om de får den rigtige behandling

Figur 1 | Forstør   Luk

Et mindretal på 42 pct. mener i høj grad eller i meget høj grad, de får tilbudt den rigtige behandling.

Kilde: “Sundhedsvæsenet ifølge danskerne”, Tryg-Fonden og Mandag Morgen, 2016.

Alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet - Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes forhold til sundhedsvæsenet. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Vi vil hjælpe os selv og hinanden gennem sygdom -Patienter udgør et stort og uudnyttet potentiale. De vil gerne tage større aktiv del i behandlingen af sig selv og pårørende. De vil være med til at træffe beslutninger sammen med læger om deres behandling. Og de vil gerne bidrage til at gøre sundhedsvæsenet dygtigere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Danskerne tror på alternativ behandling - Danskerne er vilde med akupunktur, zoneterapi, massage, yoga og meditation. 8 ud af 10 er interesserede i at benytte alternativ behandling. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Lang vej til verdensklasse - Sundhedssektoren og de ansvarlige politikere må nytænke, hvordan de skaber langt mere tilfredse brugere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Supersygehusene udvider åbningstiden - Medierne skriver ofte om sygehuse, der bliver skåret ned. Men faktisk bliver der bygget mere sygehus – svarende til 16 fodboldbaner – end forventet. (Mandag Morgen den 30. maj 2016)

Privathospitaler scorer offentlige opgaver som aldrig før - Aldrig før er så mange patienter blevet behandlet på privathospitalerne på det offentliges regning som nu. Sidste år blev knap 130.000 patienter udredt eller behandlet på de private hospitaler og klinikker. Og den rekord står snart for fald. (Mandag Morgen den 18. april 2016)

Ledelse i tomrummet mellem sygehus og kommune - I de sidste fem måneder af 2015 har forvaltningschef Kirstine Markvorsen fra Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune personificeret et af de mest utraditionelle forsøg nogensinde på at udvikle samarbejdet mellem to af den offentlige sektors helt store og ofte også helt adskilte institutioner: Kommunen og de regionsstyrede sygehuse. (Mandag Morgen den 4. januar 2016)

Flertal af læger ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingen - Langt de fleste læger og afdelinger på landets sygehuse ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingens resultat. Virkningen svæver i det uvisse, fordi kun et fåtal systematisk beder patienterne om at vurdere, om behandlingen f.eks. har formindsket smerter eller forbedret førlighed. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danske læger bruger i mindre grad feedback fra patienter end svenske" caption="Figur 1

| Forstør   Luk

Feedback øger kvaliteten i sundhedsvæsenet - Det er nødvendigt at kombinere objektive data, der kan måles og vejes, med patienternes egne oplevelser af resultatet, hvis behandlingen skal være i top. Sådan lyder erfaringerne fra nogle af de lægefaglige områder, hvor man systematisk spørger til patienternes oplevelse. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danskerne ønsker opgør med ”Sundhedens Bermuda-trekant” - knap to ud af tre danskere (65,8 pct.) ønsker mere patientsamarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Svensk guide til sundhedsvæsenets rejse - Efter mere end 10 års arbejde som først forsker og nu også direktør for forandring i det svenske sundhedsvæsen er Jonas Wohlin klar til at overføre sine erfaringer til Danmark. (Mandag Morgen den 1. juni 2015)

Unik nordjysk vision for patientforløb - Tre organisatoriske nyskabelser skal sætte patienter med flere diagnoser i centrum på Aalborg Universitetshospital. Det indebærer, at de lægefaglige specialer grupperes efter typiske patientgruppers behov, at man har indført en ny stilling som forløbsansvarlig og at patienterne får tilknyttet et særligt patientens team. (Mandag Morgen den 20. april 2015)

Eksperter advarer mod at nedlægge regionerne - Venstres planer om at nedlægge regionerne og lade staten overtage sygehusene vil være at gamble med sundhedsvæsenet. Det er budskabet fra tre af landets førende sundhedsøkonomer. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)

Norge har blandede erfaringer med statslige sygehuse - Norge er nu ved at skrotte modellen med statslige sygehusfællesskaber. Erfaringerne har været blandede. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)


ANALYSER

Undersøgelser fra Mandag Morgen og eksterne kilder[graph title="Ny rapport fra Mandag Morgen: "Sundhedsvæsnet ifølge danskerne"" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />


"Sundhedsvæsnet - ifølge danskerne"

En ny stor undersøgelse fra Mandag Morgen, der kortlægger over 6.000 danskeres holdninger til sundhedsvæsnet.

Trods årlige ekstrabevillinger i milliardklassen er danskernes tillid til sundhedsvæsenet alarmerende lav. Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er blot nogle af hovedkonklusionerne i rapporten, der blev offentliggjort den 6. juli 2016.

Hent rapporten i PDF-format her
Se spørgeskemaet her
Yderligere om rapporten og kontaktoplysninger her

"Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser" - analyse af patienters oplevelser med deres indlæggelse eller ambulatoriebesøg. (Danske Regioners Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016)

"Patienternes nye rejse" - undersøgelse, der fokuserer på forandringen mod et sygehusvæsen, der sætter patienten i centrum. (Mandag Morgen 2014)

"Forebyggelse – ifølge danskerne" - rapport fra Mandag Morgen og TrygFonden med fokus på hvordan den eksisterende forebyggelsesindsats kan forbedres. (Mandag Morgen 2012)

"Kommuner og kronikere" - Mandag Morgen undersøgelse om nye måder, udvikle nye løsninger og opfinde nye partnerskaber for at overkomme et stigende antal kronisk syge. (Mandag Morgen 2011)

Analyse fra Mandag Morgen viser stor mistillid til sundhedsvæsnet

"Danskernes sundhed – kommunernes valg" - analyse fra Mandag Morgen om gevinster ved at i en langt større skala at tænke forebyggelsesindsatsen som mere end en ren sundhedsopgave og udnytte kommunernes store kontaktflade til borgerne. (Mandag Morgen 2009)

"Fremtidens forebyggelse – ifølge danskerne" - TrygFonden og Mandag Morgens første, dybdegående og samlede nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og forebyggelsespolitik. (Mandag Morgen 2008)

"Brugernes sundhedsvæsen – oplæg til en patientreform" - Hvis det danske sundhedsvæsen skal bevare sin nuværende form og struktur, bliver det nødvendigt at gennemføre en omfattende patientreform, konkluderer en bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører i et debatoplæg udarbejdet af Mandag Morgen. (2007)

"Styr på regionerne – regionernes økonomi 2010" - analyserer udviklingen på en række centrale områder for regionernes økonomistyring. (Danske Regioner, 2010).

"Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering" - udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet ved regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer. (2008).


FAKTA

Statistisk set: Her er prisen for 41 landes sundhedsvæsner

’Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015’ - udarbejdet af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2015).

"Den Nationale Sundhedsprofil 2013". (Danske Regioner 2014.

"65 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig" - med blandt andet samling af statistikker om det danske sundhedsvæsen. (Danmarks Statistik, 2014)

"Borgere med udvalgte kroniske sygdomme". Danske Regioner. (2014).

 

Forrige artikel Rusland fører informationskrig mod Vesten Rusland fører informationskrig mod Vesten Næste artikel DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin

Nu ruller den cirkulære økonomi

Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Vi bruger afsindigt meget plastik

Vi bruger afsindigt meget plastik

Pludselig hader vi plastik. På få år er der kommet langt større bevidsthed om, at vores plastikaffald havner i maven på fisk og fugle eller i gigantiske plastik-øer i verdenshavene. Alligevel vokser forbruget støt. Det arbejder politikere, erhvervsfolk og civilsamfundet på at ændre.

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Dansk Affaldsminimering sorterer, renser og tørrer plastik fra danske husholdninger på deres anlæg i Langå uden for Randers. Virksomheden giver plastikken nyt liv ved at smelte den om, så den kan sælges videre til producenter.

Brød bliver til øl bliver til brød

Brød bliver til øl bliver til brød

Det økologiske bageri Jalm&B har sammen med Carlsbergs bryggeri Jacobsen indgået en industriel symbiose, hvor de aftager hinandens restprodukter til at bage brød og brygge øl.

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Den danske virksomhed Enorm Biofactory vil dyrke larver til produktion af insektprotein, som vil kunne anvendes som tilskud i fødevarer og i fiskefoder. ”Vores mål er at komme så tæt som muligt på et nulspildsanlæg,” siger administrerende direktør Carsten Lind Pedersen

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Julie Rokkjær Birch er ny direktør på Kvindemuseet. Mandag Morgen har spurgt hende om, hvad hun har set, læst og lyttet til for nylig, og hendes anbefalinger byder på alt fra historie til science fiction og spiritualitet.

EU rører på sig som global stormagt

EU rører på sig som global stormagt

EU-landene aftvang før påske historiske handelspolitiske indrømmelser fra Kina. Det er kun det seneste eksempel på, at EU så småt begynder at træde i karakter som en global stormagt.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.