Kurs mod et sundhedsvæsen i verdensklasse

Med udgangspunkt i en ny analyse fra Mandag Morgen retter vi fokus på det danske sundhedssystem. Læs rapporten, artikler fra Ugebrevet Mandag Morgen og find fakta og baggrund om sundhedsvæsnet her.

”Vi skal have sundhed i verdensklasse,” konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen den 26. maj i år. Og det er stærkt påkrævet, viser en undersøgelse fra Mandag Morgen. Mange danskere har ikke tillid til, at de kan få den rigtige behandling. Det er udgangspunktet for Mandag Morgens fokus på det danske sundhedssystem. Her har vi samlet analyser, artikler og fakta om emnet, der giver dig mulighed for at blive klogere på mulighederne for at nå statsministerens ambitioner.


ARTIKLER FRA MANDAG MORGEN

Udvalgte artikler fra arkivet

Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet - 29 af landets fremmeste sundhedseksperter anbefaler i en ny rapport, at sundhedsvæsenet skal måles på patienternes egne oplevelser af behandlingens resultat. Sundhedsministeren vil sætte skub i udviklingen. Danske Regioner håber, at det nye fokus kan være på plads på alle sygehuse om bare tre år. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Professor: Potentialet ved patientinddragelse er grænseløst - Patienter med svær lungekræft har forlænget overlevelsen med 8-9 måneder og forbedret livskvaliteten ved løbende selv at rapportere om helbred og symptomer. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Jordnære ambitioner i kræftplan - Den fjerde kræftplan er på ingen måde et skud efter at nå til månen. Men den er ambitiøs og samtidig meget jordnær. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Blog: Danmarks designere kan redde sundhedssektoren - Alle vigtige aktører i sundhedssektoren er klar over, at patienten skal i centrum. Der er bare endnu ikke nogen gode svar på, hvordan det skal ske. Men servicedesignere tilbyder en mulighed, som sektoren bør gribe. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet - Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet. (Mandag Morgen 15. august 2016)

Nye kvalitetsmål for sundhedsvæsenet

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed - På Rigshospitalets Finsencentret har man brugt tre år på at arbejde systematisk med at inddrage patienter. Men trods det erklærede mål er patienterne stadig ikke i centrum, viser evaluering. Når patienten og ikke bare sygdommen kommer i centrum, udfordrer det selvforståelsen hos en del af medarbejderne. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Patienter sidder med ved mødebordene - Finsencentret arbejder for at sætte patienten i centrum. Det betyder bl.a. nyindretning af venteværelser, forbud mod at tage telefonen under en konsultation og et farvel til stuegangen. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Sygehuslæger skal følge patienter hele vejen - Sygehuspatienter skal fra nytår have en patientansvarlig læge. En umulig opgave, siger sundhedsøkonom. Et brud med sygehusenes organisation, siger sygehusdirektør. Et håb, siger patienterne. (Mandag Morgen den 19. juni 2016)

Ønsker til fremtidens sundhedsvæsen - Hvad kan vi gøre for at forbedre sundhedsvæsenet? Mandag Morgen vejrer stemningen på Folkemødet. (Mandag Morgen den 17. juni 2016)

Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes - ”Når danskerne er så utilfredse, hjælper det ikke at bevilge flere penge. Hele sundhedsvæsenet er organiseret forkert,” siger Hans Henrik Beck, managing partner i QVARTZ. (Mandag Morgen, 10. juni 2016)

Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker - Den nye budgetaftale med mellem stat og regioner kræver mere fokus på patienternes oplevelse af sundhedsvæsenset. “En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået,” siger sundhedsminister Sophie Løhde (V). (Mandag Morgen den 10. juni 2016)

Flest usikre på, om de får den rigtige behandling

Figur 1 | Forstør   Luk

Et mindretal på 42 pct. mener i høj grad eller i meget høj grad, de får tilbudt den rigtige behandling.

Kilde: “Sundhedsvæsenet ifølge danskerne”, Tryg-Fonden og Mandag Morgen, 2016.

Alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet - Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes forhold til sundhedsvæsenet. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Vi vil hjælpe os selv og hinanden gennem sygdom -Patienter udgør et stort og uudnyttet potentiale. De vil gerne tage større aktiv del i behandlingen af sig selv og pårørende. De vil være med til at træffe beslutninger sammen med læger om deres behandling. Og de vil gerne bidrage til at gøre sundhedsvæsenet dygtigere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Danskerne tror på alternativ behandling - Danskerne er vilde med akupunktur, zoneterapi, massage, yoga og meditation. 8 ud af 10 er interesserede i at benytte alternativ behandling. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Lang vej til verdensklasse - Sundhedssektoren og de ansvarlige politikere må nytænke, hvordan de skaber langt mere tilfredse brugere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Supersygehusene udvider åbningstiden - Medierne skriver ofte om sygehuse, der bliver skåret ned. Men faktisk bliver der bygget mere sygehus – svarende til 16 fodboldbaner – end forventet. (Mandag Morgen den 30. maj 2016)

Privathospitaler scorer offentlige opgaver som aldrig før - Aldrig før er så mange patienter blevet behandlet på privathospitalerne på det offentliges regning som nu. Sidste år blev knap 130.000 patienter udredt eller behandlet på de private hospitaler og klinikker. Og den rekord står snart for fald. (Mandag Morgen den 18. april 2016)

Ledelse i tomrummet mellem sygehus og kommune - I de sidste fem måneder af 2015 har forvaltningschef Kirstine Markvorsen fra Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune personificeret et af de mest utraditionelle forsøg nogensinde på at udvikle samarbejdet mellem to af den offentlige sektors helt store og ofte også helt adskilte institutioner: Kommunen og de regionsstyrede sygehuse. (Mandag Morgen den 4. januar 2016)

Flertal af læger ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingen - Langt de fleste læger og afdelinger på landets sygehuse ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingens resultat. Virkningen svæver i det uvisse, fordi kun et fåtal systematisk beder patienterne om at vurdere, om behandlingen f.eks. har formindsket smerter eller forbedret førlighed. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danske læger bruger i mindre grad feedback fra patienter end svenske" caption="Figur 1

| Forstør   Luk

Feedback øger kvaliteten i sundhedsvæsenet - Det er nødvendigt at kombinere objektive data, der kan måles og vejes, med patienternes egne oplevelser af resultatet, hvis behandlingen skal være i top. Sådan lyder erfaringerne fra nogle af de lægefaglige områder, hvor man systematisk spørger til patienternes oplevelse. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danskerne ønsker opgør med ”Sundhedens Bermuda-trekant” - knap to ud af tre danskere (65,8 pct.) ønsker mere patientsamarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Svensk guide til sundhedsvæsenets rejse - Efter mere end 10 års arbejde som først forsker og nu også direktør for forandring i det svenske sundhedsvæsen er Jonas Wohlin klar til at overføre sine erfaringer til Danmark. (Mandag Morgen den 1. juni 2015)

Unik nordjysk vision for patientforløb - Tre organisatoriske nyskabelser skal sætte patienter med flere diagnoser i centrum på Aalborg Universitetshospital. Det indebærer, at de lægefaglige specialer grupperes efter typiske patientgruppers behov, at man har indført en ny stilling som forløbsansvarlig og at patienterne får tilknyttet et særligt patientens team. (Mandag Morgen den 20. april 2015)

Eksperter advarer mod at nedlægge regionerne - Venstres planer om at nedlægge regionerne og lade staten overtage sygehusene vil være at gamble med sundhedsvæsenet. Det er budskabet fra tre af landets førende sundhedsøkonomer. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)

Norge har blandede erfaringer med statslige sygehuse - Norge er nu ved at skrotte modellen med statslige sygehusfællesskaber. Erfaringerne har været blandede. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)


ANALYSER

Undersøgelser fra Mandag Morgen og eksterne kilder[graph title="Ny rapport fra Mandag Morgen: "Sundhedsvæsnet ifølge danskerne"" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />


"Sundhedsvæsnet - ifølge danskerne"

En ny stor undersøgelse fra Mandag Morgen, der kortlægger over 6.000 danskeres holdninger til sundhedsvæsnet.

Trods årlige ekstrabevillinger i milliardklassen er danskernes tillid til sundhedsvæsenet alarmerende lav. Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er blot nogle af hovedkonklusionerne i rapporten, der blev offentliggjort den 6. juli 2016.

Hent rapporten i PDF-format her
Se spørgeskemaet her
Yderligere om rapporten og kontaktoplysninger her

"Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser" - analyse af patienters oplevelser med deres indlæggelse eller ambulatoriebesøg. (Danske Regioners Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016)

"Patienternes nye rejse" - undersøgelse, der fokuserer på forandringen mod et sygehusvæsen, der sætter patienten i centrum. (Mandag Morgen 2014)

"Forebyggelse – ifølge danskerne" - rapport fra Mandag Morgen og TrygFonden med fokus på hvordan den eksisterende forebyggelsesindsats kan forbedres. (Mandag Morgen 2012)

"Kommuner og kronikere" - Mandag Morgen undersøgelse om nye måder, udvikle nye løsninger og opfinde nye partnerskaber for at overkomme et stigende antal kronisk syge. (Mandag Morgen 2011)

Analyse fra Mandag Morgen viser stor mistillid til sundhedsvæsnet

"Danskernes sundhed – kommunernes valg" - analyse fra Mandag Morgen om gevinster ved at i en langt større skala at tænke forebyggelsesindsatsen som mere end en ren sundhedsopgave og udnytte kommunernes store kontaktflade til borgerne. (Mandag Morgen 2009)

"Fremtidens forebyggelse – ifølge danskerne" - TrygFonden og Mandag Morgens første, dybdegående og samlede nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og forebyggelsespolitik. (Mandag Morgen 2008)

"Brugernes sundhedsvæsen – oplæg til en patientreform" - Hvis det danske sundhedsvæsen skal bevare sin nuværende form og struktur, bliver det nødvendigt at gennemføre en omfattende patientreform, konkluderer en bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører i et debatoplæg udarbejdet af Mandag Morgen. (2007)

"Styr på regionerne – regionernes økonomi 2010" - analyserer udviklingen på en række centrale områder for regionernes økonomistyring. (Danske Regioner, 2010).

"Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering" - udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet ved regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer. (2008).


FAKTA

Statistisk set: Her er prisen for 41 landes sundhedsvæsner

’Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015’ - udarbejdet af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2015).

"Den Nationale Sundhedsprofil 2013". (Danske Regioner 2014.

"65 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig" - med blandt andet samling af statistikker om det danske sundhedsvæsen. (Danmarks Statistik, 2014)

"Borgere med udvalgte kroniske sygdomme". Danske Regioner. (2014).

 

Forrige artikel Rusland fører informationskrig mod Vesten Rusland fører informationskrig mod Vesten Næste artikel DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin
Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og OECD har alle fået kvindelige cheføkonomer i år. Ny forskning indikerer, at kvindelige økonomer er mindre markedsortodokse og mere positive over for lovgivning til fordel for lønmodtagere og miljøbeskyttelse end mandlige økonomer.