Kurs mod et sundhedsvæsen i verdensklasse

Med udgangspunkt i en ny analyse fra Mandag Morgen retter vi fokus på det danske sundhedssystem. Læs rapporten, artikler fra Ugebrevet Mandag Morgen og find fakta og baggrund om sundhedsvæsnet her.

”Vi skal have sundhed i verdensklasse,” konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen den 26. maj i år. Og det er stærkt påkrævet, viser en undersøgelse fra Mandag Morgen. Mange danskere har ikke tillid til, at de kan få den rigtige behandling. Det er udgangspunktet for Mandag Morgens fokus på det danske sundhedssystem. Her har vi samlet analyser, artikler og fakta om emnet, der giver dig mulighed for at blive klogere på mulighederne for at nå statsministerens ambitioner.


ARTIKLER FRA MANDAG MORGEN

Udvalgte artikler fra arkivet

Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet - 29 af landets fremmeste sundhedseksperter anbefaler i en ny rapport, at sundhedsvæsenet skal måles på patienternes egne oplevelser af behandlingens resultat. Sundhedsministeren vil sætte skub i udviklingen. Danske Regioner håber, at det nye fokus kan være på plads på alle sygehuse om bare tre år. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Professor: Potentialet ved patientinddragelse er grænseløst - Patienter med svær lungekræft har forlænget overlevelsen med 8-9 måneder og forbedret livskvaliteten ved løbende selv at rapportere om helbred og symptomer. (Mandag Morgen 12. september 2016)

Jordnære ambitioner i kræftplan - Den fjerde kræftplan er på ingen måde et skud efter at nå til månen. Men den er ambitiøs og samtidig meget jordnær. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Blog: Danmarks designere kan redde sundhedssektoren - Alle vigtige aktører i sundhedssektoren er klar over, at patienten skal i centrum. Der er bare endnu ikke nogen gode svar på, hvordan det skal ske. Men servicedesignere tilbyder en mulighed, som sektoren bør gribe. (Mandag Morgen 25. august 2016)

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet - Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet. (Mandag Morgen 15. august 2016)

Nye kvalitetsmål for sundhedsvæsenet

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed - På Rigshospitalets Finsencentret har man brugt tre år på at arbejde systematisk med at inddrage patienter. Men trods det erklærede mål er patienterne stadig ikke i centrum, viser evaluering. Når patienten og ikke bare sygdommen kommer i centrum, udfordrer det selvforståelsen hos en del af medarbejderne. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Patienter sidder med ved mødebordene - Finsencentret arbejder for at sætte patienten i centrum. Det betyder bl.a. nyindretning af venteværelser, forbud mod at tage telefonen under en konsultation og et farvel til stuegangen. (Mandag Morgen den 27. juni 2016)

Sygehuslæger skal følge patienter hele vejen - Sygehuspatienter skal fra nytår have en patientansvarlig læge. En umulig opgave, siger sundhedsøkonom. Et brud med sygehusenes organisation, siger sygehusdirektør. Et håb, siger patienterne. (Mandag Morgen den 19. juni 2016)

Ønsker til fremtidens sundhedsvæsen - Hvad kan vi gøre for at forbedre sundhedsvæsenet? Mandag Morgen vejrer stemningen på Folkemødet. (Mandag Morgen den 17. juni 2016)

Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes - ”Når danskerne er så utilfredse, hjælper det ikke at bevilge flere penge. Hele sundhedsvæsenet er organiseret forkert,” siger Hans Henrik Beck, managing partner i QVARTZ. (Mandag Morgen, 10. juni 2016)

Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker - Den nye budgetaftale med mellem stat og regioner kræver mere fokus på patienternes oplevelse af sundhedsvæsenset. “En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået,” siger sundhedsminister Sophie Løhde (V). (Mandag Morgen den 10. juni 2016)

Flest usikre på, om de får den rigtige behandling

Figur 1 | Forstør   Luk

Et mindretal på 42 pct. mener i høj grad eller i meget høj grad, de får tilbudt den rigtige behandling.

Kilde: “Sundhedsvæsenet ifølge danskerne”, Tryg-Fonden og Mandag Morgen, 2016.

Alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet - Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes forhold til sundhedsvæsenet. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Vi vil hjælpe os selv og hinanden gennem sygdom -Patienter udgør et stort og uudnyttet potentiale. De vil gerne tage større aktiv del i behandlingen af sig selv og pårørende. De vil være med til at træffe beslutninger sammen med læger om deres behandling. Og de vil gerne bidrage til at gøre sundhedsvæsenet dygtigere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Danskerne tror på alternativ behandling - Danskerne er vilde med akupunktur, zoneterapi, massage, yoga og meditation. 8 ud af 10 er interesserede i at benytte alternativ behandling. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Lang vej til verdensklasse - Sundhedssektoren og de ansvarlige politikere må nytænke, hvordan de skaber langt mere tilfredse brugere. (Mandag Morgen den 6. juni 2016)

Supersygehusene udvider åbningstiden - Medierne skriver ofte om sygehuse, der bliver skåret ned. Men faktisk bliver der bygget mere sygehus – svarende til 16 fodboldbaner – end forventet. (Mandag Morgen den 30. maj 2016)

Privathospitaler scorer offentlige opgaver som aldrig før - Aldrig før er så mange patienter blevet behandlet på privathospitalerne på det offentliges regning som nu. Sidste år blev knap 130.000 patienter udredt eller behandlet på de private hospitaler og klinikker. Og den rekord står snart for fald. (Mandag Morgen den 18. april 2016)

Ledelse i tomrummet mellem sygehus og kommune - I de sidste fem måneder af 2015 har forvaltningschef Kirstine Markvorsen fra Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune personificeret et af de mest utraditionelle forsøg nogensinde på at udvikle samarbejdet mellem to af den offentlige sektors helt store og ofte også helt adskilte institutioner: Kommunen og de regionsstyrede sygehuse. (Mandag Morgen den 4. januar 2016)

Flertal af læger ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingen - Langt de fleste læger og afdelinger på landets sygehuse ved ikke, hvordan patienterne oplever behandlingens resultat. Virkningen svæver i det uvisse, fordi kun et fåtal systematisk beder patienterne om at vurdere, om behandlingen f.eks. har formindsket smerter eller forbedret førlighed. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danske læger bruger i mindre grad feedback fra patienter end svenske" caption="Figur 1

| Forstør   Luk

Feedback øger kvaliteten i sundhedsvæsenet - Det er nødvendigt at kombinere objektive data, der kan måles og vejes, med patienternes egne oplevelser af resultatet, hvis behandlingen skal være i top. Sådan lyder erfaringerne fra nogle af de lægefaglige områder, hvor man systematisk spørger til patienternes oplevelse. (Mandag Morgen den 10. august 2015)

Danskerne ønsker opgør med ”Sundhedens Bermuda-trekant” - knap to ud af tre danskere (65,8 pct.) ønsker mere patientsamarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Svensk guide til sundhedsvæsenets rejse - Efter mere end 10 års arbejde som først forsker og nu også direktør for forandring i det svenske sundhedsvæsen er Jonas Wohlin klar til at overføre sine erfaringer til Danmark. (Mandag Morgen den 1. juni 2015)

Unik nordjysk vision for patientforløb - Tre organisatoriske nyskabelser skal sætte patienter med flere diagnoser i centrum på Aalborg Universitetshospital. Det indebærer, at de lægefaglige specialer grupperes efter typiske patientgruppers behov, at man har indført en ny stilling som forløbsansvarlig og at patienterne får tilknyttet et særligt patientens team. (Mandag Morgen den 20. april 2015)

Eksperter advarer mod at nedlægge regionerne - Venstres planer om at nedlægge regionerne og lade staten overtage sygehusene vil være at gamble med sundhedsvæsenet. Det er budskabet fra tre af landets førende sundhedsøkonomer. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)

Norge har blandede erfaringer med statslige sygehuse - Norge er nu ved at skrotte modellen med statslige sygehusfællesskaber. Erfaringerne har været blandede. (Mandag Morgen den 23. marts 2015)


ANALYSER

Undersøgelser fra Mandag Morgen og eksterne kilder[graph title="Ny rapport fra Mandag Morgen: "Sundhedsvæsnet ifølge danskerne"" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Sundhed_web.jpg" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />


"Sundhedsvæsnet - ifølge danskerne"

En ny stor undersøgelse fra Mandag Morgen, der kortlægger over 6.000 danskeres holdninger til sundhedsvæsnet.

Trods årlige ekstrabevillinger i milliardklassen er danskernes tillid til sundhedsvæsenet alarmerende lav. Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er blot nogle af hovedkonklusionerne i rapporten, der blev offentliggjort den 6. juli 2016.

Hent rapporten i PDF-format her
Se spørgeskemaet her
Yderligere om rapporten og kontaktoplysninger her

"Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser" - analyse af patienters oplevelser med deres indlæggelse eller ambulatoriebesøg. (Danske Regioners Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016)

"Patienternes nye rejse" - undersøgelse, der fokuserer på forandringen mod et sygehusvæsen, der sætter patienten i centrum. (Mandag Morgen 2014)

"Forebyggelse – ifølge danskerne" - rapport fra Mandag Morgen og TrygFonden med fokus på hvordan den eksisterende forebyggelsesindsats kan forbedres. (Mandag Morgen 2012)

"Kommuner og kronikere" - Mandag Morgen undersøgelse om nye måder, udvikle nye løsninger og opfinde nye partnerskaber for at overkomme et stigende antal kronisk syge. (Mandag Morgen 2011)

Analyse fra Mandag Morgen viser stor mistillid til sundhedsvæsnet

"Danskernes sundhed – kommunernes valg" - analyse fra Mandag Morgen om gevinster ved at i en langt større skala at tænke forebyggelsesindsatsen som mere end en ren sundhedsopgave og udnytte kommunernes store kontaktflade til borgerne. (Mandag Morgen 2009)

"Fremtidens forebyggelse – ifølge danskerne" - TrygFonden og Mandag Morgens første, dybdegående og samlede nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og forebyggelsespolitik. (Mandag Morgen 2008)

"Brugernes sundhedsvæsen – oplæg til en patientreform" - Hvis det danske sundhedsvæsen skal bevare sin nuværende form og struktur, bliver det nødvendigt at gennemføre en omfattende patientreform, konkluderer en bred kreds af sundhedsvæsenets centrale aktører i et debatoplæg udarbejdet af Mandag Morgen. (2007)

"Styr på regionerne – regionernes økonomi 2010" - analyserer udviklingen på en række centrale områder for regionernes økonomistyring. (Danske Regioner, 2010).

"Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering" - udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet ved regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer. (2008).


FAKTA

Statistisk set: Her er prisen for 41 landes sundhedsvæsner

’Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015’ - udarbejdet af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2015).

"Den Nationale Sundhedsprofil 2013". (Danske Regioner 2014.

"65 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig" - med blandt andet samling af statistikker om det danske sundhedsvæsen. (Danmarks Statistik, 2014)

"Borgere med udvalgte kroniske sygdomme". Danske Regioner. (2014).

 

Forrige artikel Rusland fører informationskrig mod Vesten Rusland fører informationskrig mod Vesten Næste artikel DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin