Klimaprofessor: Vi har kniven for struben

Et internationalt forskerhold advarer i rapport om, at den globale opvarmning vil gå amok, hvis den overstiger 2 grader. Der vil opstå en dominoeffekt, som vil være nærmest umulig at stoppe, hvilket vil få fatale konsekvenser for vores levevilkår.

Fra skovbrande i Californien, over dræbende hedebølge i Japan, til ørkendannelse i Spanien og Grækenland og tørke i det meste af Europa. Også herhjemme har vi mærket de ekstreme vejrforhold, der har gjort årets sommermåneder afsindigt varme, mens årets kornhøst ifølge landbrugsorganisationen Centrovice tegner til at blive den ringeste i 100 år.

Klimaforandringerne har altså allerede sat sig sine spor, men nu advarer et internationalt forskerhold mod de mere alvorlige konsekvenser, som den globale opvarmning kan medføre. De peger på, at det vil kunne gå ud over befolkningers sundhed, landes økonomier og den politiske stabilitet. I værste fald gælder det menneskets muligheder for at kunne bo på planeten Jorden i fremtiden.

En frygtelig masse is vil smelte, vandstanden i havene vil stige, kraftfulde storme vil skabe voldsomme oversvømmelser, tørke vil ramme store dele af verden, så der ikke kan dyrkes afgrøder og kødproduktion, temperaturer vil blive så høje, at mennesket ikke kan tåle dem. Dyr og planter vil forsvinde. Verden, som vi kender den, vil overhovedet ikke kunne fortsætte.

Login