"Vi skal ikke arbejde mere, men bedre"

Den politiske diskussion om øget arbejdstid afspejler en industriel og gammeldags arbejdsforståelse, mener de to nye ledelsesordførere for Fremtidens Danmark, Steen Hildebrandt og Christian Stadil. Frem for at fokusere på, hvor mange minutter vi arbejder, skal vi dreje diskussionen hen på behovet for øget produktivitet og innovation. En anden organisering af arbejdslivet kan udløse produktivitetsstigninger på 20 pct., vurderer en af landets førende arbejdsmiljøforskere. Arbejdspladser med fokus på tillid og samarbejde er mere innovative og produktive, samtidig med at trivslen er i top.

12 minutters ekstra arbejde om dagen er en forældet løsning på de udfordringer, som danske virksomheder og landets økonomi står over for. Der er behov for en langt mere grundlæggende nytænkning af organiseringen af arbejdslivet og ledelse i danske virksomheder som svar på den vækstkrise, vi befinder os i.

Den politiske debat om antallet af timer og minutter, som danskerne lægger på arbejdspladsen, hører fortidens industrisamfund til, mener professor i ledelse og ordfører i Mandag Morgens parti-initiativ Fremtidens Danmark, Steen Hildebrandt.

“Det handler ikke om, hvor meget vi arbejder, men om hvordan vi arbejder. Hvis vi bare arbejder mere i samme struktur og på samme måde som i dag, bliver det hverken mere produktivt eller effektivt. Til gengæld kan det være, at folk bliver en anelse mere nedslidte, end de allerede er i dag,” siger han.

Login