Vicedirektør i Nationalbanken: Markedsfejl er medskyldige i klimaforandringerne

De finansielle markeder indregner ikke altid omkostningerne ved at udlede drivhusgasser, og det kan have været med til at styre den private kapital i klimaskadelig retning. Det vurderer chef for afdeling for Økonomi og Pengepolitik i Nationalbanken Signe Krogstrup. Hun mener, det i visse tilfælde kan ligge inden for nationalbankers mandat at handle for at imødegå klimakrisen.  

Det globale finansielle system kan indirekte have bidraget til skabelsen af den stadigt mere alvorlige klimakrise, blandt andet fordi der ikke altid er sat en korrekt pris på udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Derfor er kapital blevet allokeret til investeringer i energi, produktion og service, som har bidraget til skader på det globale økosystem. Disse skader er nu er så fremskredne, at de i dag udgør finansielle risici for deres ejere og i nogle tilfælde sågar systemiske risici for hele det finansielle system.

Det fremgår af arbejdspapiret Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A review of the Literature, der blev offentliggjort af Danmarks Nationalbank og IMF i begyndelsen af september i år.

Login