Virksomhederne bør tænke systemisk i globale muligheder

FN’s 17 verdensmål er ideelle målsætninger for verdens lande. Men de er også et katalog over enorme forretningsmuligheder for danske virksomheder, mener Morten Nielsen, direktør for Sustainia. Men det kræver, at virksomhederne og deres organisationer kigger strategisk på, hvilke serviceydelser og produkter der er brug for, når målene skal realiseres.

Hvordan sælger man traktorer i Nigeria? Landet har 28 millioner bønder, der har brug for en traktor, men de har ikke råd til at investere i en traktor – ikke mindst fordi banker kræver 30 pct. i rente og tilbagebetaling i løbet af 12 måneder. Verden har brug for, at fattige bønder i Nigeria og andre steder øger deres produktivitet, så de kan skabe lokal bæredygtig udvikling.

Virksomheden Hello Tractor er for nigerianske bønder, hvad Uber er for taxakunder verden over. Man bestiller en traktor via sin smartphone, og Hello Tractor omdirigerer den nærmeste ledige traktor. Hello Tractor, der i modsætning til Uber ejer køretøjerne, har samtidig en mikrofinansieringsordning, som gør det muligt for selv fattige bønder med begrænset likviditet at betale. Markarbejdet udføres 40 gange hurtigere med traktoren, end hvis det skulle have været udført manuelt.

Det er Morten Nielsen, direktør i Mandag Morgen-selskabet Sustainia, der trækker Hello Tractor frem som et eksempel på, hvordan virksomheder kan finde ny afsætning for produkter og serviceydelser verden over, hvis man gør brug af det, han kalder ’systemisk mulighedstænkning’. Den disciplin handler om, at en virksomhed systematisk vurderer, hvordan den strategisk er placeret i forhold til de komplekse udviklingsopgaver, verdenssamfundet står over for.

Login