Henning Thiesen

Formand, Djøf, fhv. direktør, Beredskabsstyrelsen

Uddannet: cand.jur. (Aarhus Uni. 1977)

Født 22. marts 1953, Aabenraa

LinkedIn
Twitter

Artikler om Henning Thiesen

Ledelsesscenen: Øget rum til offentlig ledelse skal findes i fællesskab

Fagbevægelse, ledere og innovationsministeren er - med enkelte undtagelser - alle begejstrede for Ledelseskommissionens 28 anbefalinger til bedre ledelse i den offentlige sektor. Og alle er enige om, at en eventuel modernisering af overenskomsterne skal ske i samarbejde med de ansatte.