Niels Peter Nørring (61)

Klimadirektør, Klima & EU, Landbrug & Fødevarer
Fhv. ministersekretær
Uddannet: cand.agro., ph.d. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole)
Fødested: Næstved

1. november 1961 Hjemmeside