Erhvervslivet lobbyer for danske grønne løsninger ved COP25

2019 har været et år med store følelser og mange ord om klimaet, men uden meget handling. Det samme gælder FN’s klimakonference COP25 i Madrid. Virksomheder ser dog i stigende grad økonomiske gevinster i grønne tiltag. FLSmidth og Landbrug & Fødevarer bruger topmødet til at spotte nye forretningsmuligheder.

Madrid er fyldt med politikere, embedsmænd, ngo-repræsentanter og videnskabsfolk under klimatopmødet COP25, der finder sted i disse uger. Men også med en hærskare af erhvervsfolk fra store industrier, der ser et stort forretningsmæssigt potentiale i grønne løsninger.

En af de store danske erhvervsaktører i Madrid er FLSmidth, der vil give verden klimavenlig beton. En anden er Landbrug & Fødevarer, der ser store muligheder i at bidrage til, at alverdens fødevareproduktion bliver energieffektiv og klimavenlig.

Ud over at være store økonomiske aktører er de også del af to industrier, som ser ud til at få særlig opmærksomhed fremover som nogle af de største CO2-udledere.

Der er godt 26.700 officielle COP-deltagere i stedet samlet i den spanske hovedstad i næsten to uger til det årlige arrangement. Elfenbenskysten har den største delegation med 347 officielle deltagere. Danmark har 43.

”Vi er her for at være til de side events, hvor der er stort fokus på de meget energiintensive industrier – altså de industrier, der er de svære nødder at knække. Vi opererer jo inden for minedrift og cement, og begge industrier har et relativt stort CO2-fodaftryk,” siger Fleming Voetmann, vice president med ansvar for marketing, kommunikation og bæredygtighed i hele FLSmidth-gruppen.

FLSmidth fremlagde for tre uger siden et udspil, hvori man lover at kunne levere teknologier, der gør, at man kan levere CO2-neutral cement og minedrift i 2030. Dermed er den store danske virksomhed for alvor slået ind på en kurs, hvor man satser på at være global klimaduks inden for sine industrier. Man håber derved at skærpe sin konkurrenceevne.

”Vi er nogle industrier, hvor der stadigvæk er rigtig meget dårlig teknologi på banen. Derfor er det i vores interesse at flytte fokus hen på de gode løsninger. Det giver os en konkurrencefordel, men det gør heldigvis også noget godt for miljøet,” siger Voetmann.

Niels Peter Nørring er klimadirektør med ansvar for bæredygtighed, miljø og EU i Landbrug & Fødevarer, og han er i Madrid for at ”gå i dialog med verdenssamfundet”.

”Landbruget og verden står med to væsentlige udfordringer. Den ene er klimaet, den anden er, at verdens befolkning vil vokse med 30 procent frem til 2050. Her er landbruget en del af løsningen,” siger Nørring, der i Madrid også følger med i forhandlinger under de officielle FN-spor, om at landbrugsprodukter skal underlægges et CO2-kvotehandelssystem. Der er dog ikke noget, der tyder på, at dette bliver tilfældet foreløbigt.

Ikke desto mindre er det ifølge Nørring vigtigt for L&F at være til stede i Madrid.

”Når man kigger rundt i verden, er der nogle steder, hvor landbrug ikke er en del af klimaspørgsmålet. De siger bare, at landbruget er en afgørende del af deres økonomiske aktivitet, og derfor skal det bare have lov til at køre videre. Men nu er det sådan, at vi i Danmark og mange andre steder siger, at landbruget er en del af klimaudfordringen, men også en helt central del af løsningen.”

Nørring påpeger, at Danmark er meget langt fremme, når det gælder klimaeffektivt landbrug, og at man derfor gerne vil være med til at påvirke globale guidelines for fremtidens landbrugspolitik.

”Vi vil gerne, at vores måde at gøre det på i Danmark kan komme til at fremstå som en rollemodel. Så andre folk ude i den store verden siger: ”Hold da op, det, de gør, det kan vi også gøre. Er der ikke nogen af de teknologier og den knowhow, som vi kan købe?” På den måde vil Danmark ikke bare levere inden for eget territorium, men rent faktisk være med til at levere på den store dagsorden,” siger klimadirektøren fra Landbrug & Fødevarer.

Ketchupeffekt i 2020

Mens FLSchmidt og Landbrug & Fødevarer er i Madrid for at spotte de nye forretningsmuligheder, der måtte opstå, efterhånden som klimakravene skærpes, har 2019 ikke budt på de store klimapolitiske landvindinger. Det fastslår Jarl Krausing, der er international chef i den grønne tænketank Concito. Tværtimod er de globale udledninger af drivhusgasser fortsat stigende.

Krausing konstaterer således, at verdenssamfundet ikke er i nærheden af at kunne levere de CO2-reduktioner, som ifølge FN’s klimapanel er nødvendige for at holde den globale opvarmning i ave.

”De seneste rapporter viser, at udledningerne af drivhusgasser fortsat stiger, og at reduktionstakten skal være fuldstændig enorm over de kommende år − 7,6 procent om året,” siger Krausing for at forklare, hvor meget der skal skæres i de samlede globale CO2-udledninger, hvis man skal nå Paris-aftalens målsætning om, at den menneskeskabte globale opvarmning højst må nå 1,5 grader celsius.

Ifølge Krausing handler en af de vigtigste knaster i COP25 om at få skærpet alle de nationale klimahandlingsplaner, sådan at man ved Paris-aftalens ikrafttræden ved næste års COP26 i Glasgow i Skotland kan vise hinanden, at man tager kampen mod den globale opvarmning alvorligt. Og det kommer til at knibe.

Allerede på nuværende tidspunkt står det klart, at det først og fremmest bliver de europæiske lande, der til den tid stiller med både kollektive reduktionsmål og nationale klimahandlingsplaner, der batter noget. Under COP25 har EU’s topledelse allerede været i Madrid og markeret, at man ikke alene ser den grønne dagsorden som en klimapolitisk nødvendighed, men også at man ser det som en erhvervsmæssig fordel for EU-landene at gå den vej. Derfor taler man om sin kommende European Green Deal, der præsenteres i denne uge, som en ’grøn vækstdagsorden’.

Til gengæld vækker det bekymring, at USA, Brasilien, Indien og Kina på hver sin måde har mistet det grønne fokus. I USA rykker de enkelte stater, storbyer og virksomheder i grøn retning trods præsident Trumps modstand mod at føre klimapolitik. Men det er klart, at et USA med en præsident, der vitterligt går ind for at reducere udledningerne af drivhusgasser, er en forudsætning for, at resten af verdens ledere føler sig pressede til at gå klimavejen.

Mest bekymrende er udviklingen i Kina, hvor styret i Beijing ser ud til at have mistet det grønne fokus. Således udbygger Kina sine kulfyrede kraftværker, mens der omvendt sker et kraftigt fald i de kinesiske investeringer i vedvarende energi som vindkraft og solenergi.

Erhvervslivet præger klimakursen

Hjemme i København venter man nu på, at regeringen lander en aftale om klimaloven, efter at man fik finansloven på plads. På baggrund af finanslovsaftalen synes det at stå klart, at Danmark i 2020 lægger an til at bygge en eller flere energi-øer som omdrejningspunkt for nogle meget store vindmølleparker og for nogle substantielle forsøgsprojekter inden for omdannelse af vindmøllestrøm til brint. Disse projekter, der kommer til at vække betydelig international opsigt, vil nyde godt af de 25 milliarder kroner, som nu skydes i de statslige investeringsbanker EKF, Vækstfonden, IFU og Den Grønne Investeringsfond.

Samtidig har blandt andet de energi-intensive industrier, som FLSmidth er del af, og den danske fødevaresektor engageret sig kraftigt i de klimapartnerskaber, som regeringen har lanceret. Her får de store danske virksomheder og erhvervsorganisationer i høj grad mulighed for at præge den fremtidige klimapolitiske strategi og regulering.

Den klimapolitiske bundlinje her ved udgangen af 2019 er, at der i løbet af året er sket kraftige styrkelser af den politiske konsensus bag proaktive klimapolitikker i både Danmark og EU. Og at man både i København og Bruxelles i 2020 vil præsentere klimapolitiske udspil, som understreger, at det store erhvervsliv for alvor har indstillet sig på, at det er de virksomheder, der leverer rene løsninger, som bliver morgendagens vindere.

Til gengæld står det også klart, at verdenssamfundet i 2020 endnu en gang kommer til at konstatere, at man ikke igennem FN er i stand til at skabe den globale politiske konsensus om at udfase fossile brændsler i det omfang, der skal til for at tæmme den globale opvarmning.

,

Forrige artikel For en leder skal alderen være usynlig For en leder skal alderen være usynlig Næste artikel En glemt dansk succeshistorie En glemt dansk succeshistorie
B&O gør elektronik langtidsholdbart

B&O gør elektronik langtidsholdbart

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.  

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

GRØN OMSTILLING Vi er endnu langt fra at realisere de omfattende adfærdsændringer, som er en forudsætning for opfyldelsen af Parisaftalen. “CO2-afgift og mærkeordninger er de vigtigste virkemidler for at lykkes,” siger Bente Halkier, adfærdsforsker og medlem af Klimarådet.