Andreas Berggreen

Fhv. direktør, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
fhv. afdelingschef, Skatteministeriet, kontorchef, Finansministeriet
Uddannet: cand.scient.pol (Aarhus Uni. 1999)