10 løsninger, der kan forandre verden

Udstillingsvindue for bæredygtig vækst

Hvordan kan et stykke papir behandlet med økologiske urter eller en flaske fyldt med klorholdigt vand bidrage til løsningen af store, globale udfordringer? 

Det er en af de mange ting, man kan blive klogere på i dag på FN-konferencen Leaders Summit i New York, der samler virksomhedsledere fra hele verden, som har tilsluttet sig FN’s Global Compact-principper om bæredygtig virksomhedsdrift. På et særarrangement kl. 19 dansk tid præsenterer Mandag Morgens internationale initiativ Sustainia 10 bæredygtige løsninger, der skal inspirere de globale ledere til at tænke forretning på en helt ny måde.

”Løsningerne er konkrete eksempler på, at bæredygtighed kan gå hånd i hånd med økonomisk vækst og udvikling. En mission, som mange virksomheder verden over i øjeblikket kæmper med at få til at lykkes – og har brug for inspiration til,” siger direktør for Sustainia Laura Storm.

De 10 løsninger kandiderer til den såkaldte Sustainia Award og har allerede vakt opsigt inden for deres respektive sektorer. Det gælder bl.a. konceptet ”a liter of light”, der giver husholdninger uden adgang til elektricitet lys i deres bolig ved hjælp af en plastikflaske, og de såkaldte Freshpapers, der hæmmer bakterie- og svampevækst og forlænger fødevarers holdbarhed op til fire gange. 

De er udvalgt blandt mere end 1.000 projekter indstillet af bæredygtighedseksperter, forskere og virksomheder fra hele verden. I første omgang har Sustainias netværk af globale partnere i identificeret i alt 100 bæredygtige løsninger, som er præsenteret i specialpublikationen Sustainia100. Nu er feltet skåret ned til 10 kandidater, og i november kåres så den endelige vinder. Se også teksboks.

Teknologi, der virker

Udvælgelsen af top-10-kandidaterne er foregået i tæt samarbejde med et særligt Advisory Board bestående af repræsentanter fra organisationer som WWF, Foundation for Environmental Education, Pegasus Capital Advisors, Rambøll, Aarhus Universitet samt en række uafhængige sektoreksperter.

Alle kandidaterne er blevet vurderet ud fra en række veldefinerede kriterier, der skal sikre, at løsningerne har en reel effekt på samfund og miljø, og at de har potentiale for udbredelse i stor skala på globalt plan. Se tekstboks.

”I sidste omgang er det afgørende, at løsningerne kan skaleres. Derfor har vi i vores udvælgelse lagt vægt på, at finalisterne har potentiale til at vokse sig større og derved opnå et større impact,” siger Laura Storm.

Et andet vigtigt kriterium er, at løsningerne baseres på eksisterende teknologi. Et kriterium, som Graham Vickery, der har ledet OECD’s Information Economy Group gennem mange år og nu fungerer som uafhængig rådgiver for Sustainia, finder afgørende. ”Det er helt afgørende, at løsningerne kan skabe inspiration, ved at de kan rulles ud her og nu og ikke er afhængige af teknologier, der endnu ikke er markedsklare,” siger Graham Vickery. 

Han bider mærke i, at mange af top-10-løsningerne er baseret på eksisterende ideer, viden og teknologi, som blot sættes ind i en ny bæredygtig kontekst. 

”En stående joke er, at forskning er at bruge penge på at skabe nye ideer, mens innovation er at bruge ideer til at skabe nye penge,” siger Graham Vickery. ”Sustainia-løsningerne er gode eksempler på sidstnævnte. De er baseret på en ny form for bæredygtig innovation, der kommer både kunder, leverandører og samfundet til gode.”

5 kriterier

1) Lys på flaske

Sektor: Byggeri

Hvad? En plastikflaske fyldt med vand og en smule klorin har bragt lyset ind i tusindvis af hjem verden over, som ikke tidligere har haft adgang eller råd til elektricitet. Løsningen kaldes ”A Liter of Light” og består i bund og grund blot af en stor, klar plastikflaske fyldt med væske, der installeres i taget, så den øverste del af flasken stikker ud i det fri. Når solen skinner, vil den vandfyldte flaske fungere som en 55W-elpære inde i boligen. Klorinens opgave er at holde vandet rent, da det er afgørende for løsningen, at urenheder ikke forhindrer lyset i at gennemtrænge flasken. Løsningen kan kombineres med solceller og et batteri og dermed også fungere om natten.

Hvem? ”A Liter of Light” er en simpel gør-det-selv-teknologi, som er udviklet af den filippinske græsrodsorganisation MyShelter Foundation, stiftet af Illac Diaz.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Indendørs lys er en kæmpe udfordring for verdens fattigste. Over 1 milliard mennesker har ikke råd til eller adgang til elektricitet, heraf 15 millioner alene i Filippinerne. Med ”A Liter of Light” kan husholdninger for 2 dollar få installeret en simpel ”dagslysløsning”, og for ca. 10 dollar ekstra kan løsningen opgraderes med et simpelt solpanel, så løsningen fungerer om natten. Konceptet er på blot 20 måneder spredt til 350.000 hjem i 10 lande og har bidraget til uddannelse og beskæftigelse af lokale entreprenører. I alt ernærer 370 lokale entreprenører sig i dag ved at installere ”A Liter of Light”-løsninger, og antallet er stærkt stigende.

2) Papir på holdbarheden

Sektor: Fødevarer

Hvad? Små stykker papir på ca. 13 x 13 centimeter, der er behandlet med en blanding af økologiske urter og krydderier, som hæmmer bakterie- og svampevækst. Papirerne lægges i containere, bokse eller poser med let fordærvelige afgrøder som frugter, bær og grøntsager. Derved forlænges afgrødernes holdbarhed op mod 4 gange. Disse såkaldte Freshpapers behøver ikke at være i direkte kontakt med alle afgrøder. De lægges blot ned i den kasse, pose m.v., afgrøderne opbevares i, og kan genbruges i op til tre uger, hvorefter de kan komposteres.

Hvem? Løsningen er udviklet af en ung amerikansk opfinder, som fik inspiration til ingredienserne efter et besøg hos sin indiske bedstemor, der brugte dem til at modvirke maveproblemer, når hun drak vand fra den lokale vandforsyning. Løsningen og forretningsmodellen omkring Freshpaper er videreudviklet af den socialøkonomiske virksomhed Fenugreen i Cambridge, Massachusetts. Freshpaper sælges i dag online til ca. 3 kr. stykket. Og gennem initiativer som “Buy a Pack, Give a Pack” matcher Fenugreen købene med donationer af Freshpaper til fødevareinitiativer i u-lande.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Fødevarespild er et gigantisk problem på verdensplan. En fjerdedel af alle fødevarer går tabt på grund af fordærv. Samtidig øges efterspørgslen efter fødevarer markant med den fortsatte vækst i verdenspopulationen. Freshpaper kan hjælpe familier og landbrug med at begrænse spildet og bidrage til at reducere unødigt spild af landbrugsareal, energi og vand. På blot 3 år er løsningen blevet spredt til landmænd, detailhandlere og forbrugere i over 35 lande.

3) Klædt på til fremtiden

Sektor: Mode

Hvad? Bæredygtigt tøj, der er produceret efter de højeste standarder inden for miljømæssig bæredygtighed, socialt ansvar og kvalitet. Råvaren er økologisk bomuld, og i alle produktionsprocesser tilstræbes anvendelse af vedvarende energi og genanvendelse af affald og spildevand. Kunderne er globale, men produktionen er lagt i Indien, hvor det tilstræbes at udvikle den lokale økonomi gennem Fairtrade-principper og fokus på arbejdsrettigheder.

Hvem? Konceptet er udviklet af den lille københavnske tekstilvirksomhed Neutral, der har gjort bæredygtighed, ressourcebevidsthed og social ansvarlighed til grundstenen i sin forretning. Når man køber en T-shirt, poloshirt eller sweatshirt hos Neutral, køber man ikke bare en beklædningsgenstand. Man køber et produkt med garanti for, at der i alle led af produktets værdikæde – fra dyrkning af bomulden over spinderiet til syning og distribution – er taget hensyn til miljø, ressourcer og mennesker.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Neutrals tilgang til bæredygtighed rækker langt ud over virksomhedens egne aktiviteter. Selskabets tøj er blevet en platform for andre virksomheder, ngo’er og offentlige myndigheder til at kommunikere om bæredygtighed såvel internt som eksternt. Organisationer som Volvo, Spotify, Malmö Kommune, det stockholmske KTH-universitet og UNHCR bruger således alle Neutrals bæredygtige tøj til at iscenesætte egne bæredygtighedsambitioner. Samtidig øges kendskabet til og udbredelsen af de bæredygtighedsstandarder og -certifikater, Neutral gør brug af. De flashes nemlig på tøjet i form af såkaldte hangtags med symboler for bl.a. EU-Blomsten (miljø og kvalitet), GOTS (økologi), SA8000 (arbejdstagerrettigheder) og Fairtrade. 

4) Gennem byen uden røg

Sektor: Transport

Hvad? En 100 procent eldrevet bybus. Bussen støjer minimalt, udleder ingen skadelige partikler og er langt billigere i drift og brændstof end bybusser, som kører på diesel eller gas.

Hvem? Den kinesiske industrikoncern BYD – Build Your Dreams. BYD har en målsætning om systematisk at erstatte gas- og dieseldrevne busser med eldrevne. Med ny miljøvenlig batteriteknologi og lette materialer er det lykkedes BYD at udvikle en konkurrencedygtig elbus. Den kan oplades på fem timer og køre 250 km på en opladning. 

Hvorfor en Sustainia-løsning? Konventionel bustransport med diesel- og gasdrevne køretøjer udgør et massivt problem for sundhed og miljø i større byer. Med BYD’s teknologi er det muligt at begrænse miljø- og støjproblemerne markant. Samtidig viser de første erfaringer med teknologien fra projekter i storbyer verden over, at løsningen er markant billigere, hvad angår både driftsomkostninger og brændstof. Den kinesiske storby Shenzhen vurderes alene at kunne spare over en halv milliard dollar årligt, hvis alle byens busser blev udskiftet med BYD-elbusser. 

5) Software sætter prop i globalt vandspild 

Sektor: It

Hvad? Et softwareprogram baseret på kraftfuld, men billig cloud computing-teknologi, der kan forebygge vandspild. Programmet gør det enkelt at overvåge og identificere fejl i underjordiske vandrørssystemer og hjælper forsyningsselskaber til at sætte et alarmberedskab op gennem en simpel webbrugergrænseflade. Det kan logge data fra eksisterende sensorsystemer og er derfor enklere og billigere at sætte op end tilsvarende softwaresystemer, der ofte kræver ekstraudstyr.

Hvem? Systemet er udviklet af den israelske start-up-virksomhed TaKaDu. Og det er nu blevet så populært, at selskabet har hentet en salgs- og marketingdirektør fra en topstilling i Siemens til at udbrede det globalt.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Huller i vandledninger er hvert år skyld i, at op til 30 pct. af den globale vandproduktion går tabt. Det svarer til et økonomisk tab på omkring 80 milliarder kr. – et absurd spild, når millioner af mennesker lider under manglende adgang til rent drikkevand. TaKaDus løsning kan øge forsyningsselskabers effektivitet og fejldiagnosticering med op mod 50 pct. Og det er en gevinst, som selskaberne kan forstå. På mindre end fire år er det lykkedes at indtage markeder i Australien, Spanien, Portugal, Storbritannien og Chile.

6) Manual i gør-det-selv-økonomi 

Sektor: Uddannelse 

Hvad? Gratis online-reparationsmanualer og specialværktøj til reparation af tekniske og elektroniske produkter. Manualerne giver grundig trin-for-trin-vejledning i, hvordan alle former for elektroniske produkter kan repareres, i stedet for blot at blive smidt ud. De er frit tilgængelige på internettet og har verden over skabt en gør-det-selv-bølge, der brødføder nye entreprenører og bidrager til at holde de enorme mængder af elektronikskrot nede.

Hvem? Den amerikanske start-up-virksomhed iFixit. Selskabet har bygget en forretningsmodel op omkring et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen. Manualer til elektroniske produkter indeholder sjældent en vejledning i, hvordan produkterne kan repareres, hvis de går i stykker. Det hul lukker iFixit ved at udvikle open source-reparationsmanualer og stille dem gratis til rådighed over nettet. Manualerne fungerer som en wiki, hvor tusindvis af frivillige teknikere løbende bidrager til at gøre dem endnu mere præcise og svare på hinandens spørgsmål. IFixit tjener i stedet sine penge på at sælge specialværktøj og reservedele til et voksende globalt community af gør-det-selv-folk. Trods de mange gratis ydelser er selskabets omsætning de sidste tre år vokset med hele 146 pct. til over 6 millioner dollar, mens antallet af medarbejdere næsten er fordoblet, fra 21 til 35. 

Hvorfor en Sustainia-løsning? Elektronikaffald udgør et voksende miljø- og ressourceproblem. Elektroniske forbrugsgoder er ressourcekrævende at producere og efterlader farligt affald. Ud over belastningen af miljøet betyder det, at mange værdifulde ressourcer går tabt. IFixits forretningsmodel er med til at skabe opmærksomhed om miljøbevidst forbrugeradfærd og gør forbrugerne i stand til selv at tage affære. Sidste år hjalp iFixit mere end 29,5 millioner mennesker fra 106 forskellige lande med at forlænge levetiden på deres elektroniske forbrugsvarer. Samtidig har virksomhedens manualer givet liv til hundredvis af nye uafhængige reparatører over hele verden og styrker dermed beskæftigelsen.

7) Gigantisk termokande holder byen varm

Sektor: Energi  

Hvad? En 70 meter høj akkumulatortank på 37.000 kubikmeter har givet den sydsvenske by Borås et nyt vartegn. Tanken lagrer overskydende energiproduktion og kendes i folkemunde som ”den gigantiske termokande”. Systemet lagrer overskydende energi som varmt vand, der efterfølgende kan sendes ud i fjernvarmenettet, så det ikke er nødvendigt at koble ekstra produktionsanlæg ind i peakperioder. 

Hvem? Systemet er udviklet af selskabet Borås energi och miljö, der driver fjernvarmenetværket i Borås, som også omfatter biomasse- og affaldsforbrænding samt vandenergianlæg. Akkumulatortanken udligner de daglige variationer i energiefterspørgslen og behovet for varmt vand. Systemet nedbringer byens udslip af drivhusgasser med over 5.000 ton hvert år og skal bidrage til at reducere det samlede CO2-udslip til en syvendedel over de næste 50 år.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Varmelagre tegner til at blive et vigtigt element i fremtidens smarte energisystemer i byer. Teknologien med akkumulatortanke har allerede vundet indpas i mange byer i Sverige, Finland og Danmark, men er endnu ikke særlig udbredt i resten af verden. Systemet i Borås er et godt demonstrationseksempel for udvikling af globale ”smart energy”-løsninger, da det kombinerer flere bæredygtige energiformer, såsom biomasse og vandkraftanlæg.

8) Kræftforebyggelse via internet og sociale netværk

Sektor: Sundhed 

Hvad? Et awareness- og telemedicinprogram til forebyggelse og behandling af livmoderhalskræft i udviklingslande. Programmet bruger eksisterende sociale netværk til at skabe opmærksomhed om livmoderhalskræft. Efterfølgende bruges telemedicinske løsninger til fjernkonsultationer med læger og sygeplejersker, hvor blandt andet digitalfotografier bruges til at stille diagnoser. 

Hvem? Løsningen, der går under betegnelsen eC3 (Electronic Cervical Cancer Control), er udviklet af den zambiske ngo CIDRZ (The Centre for Infectious Disease Research). CIDRZ har siden 2006 åbnet 25 eC3-klinikker over hele Zambia, som tilsammen har screenet 100.000 kvinder og behandlet 20.000 for livmoderhalskræft. Succesen har bevirket, at systemet nu er ved at brede sig til resten af Afrika. Over 225 sundhedsprofessionelle fra 12 afrikanske nationer har således modtaget uddannelse i, hvordan de kan indføre eC3 i deres lande.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Hvert år dræber livmoderhalskræft 250.000 kvinder verden over, langt størstedelen i udviklingslande. Det er ikke bare en tragedie for kvinderne og deres familier, men går også ud over den økonomiske stabilitet i mange udviklingslande, hvor kvinderne har det primære ansvar for husholdningen og fødevareproduktionen. Programmet bidrager til at skabe opmærksomhed om og forebygge livsmoderhalskræft og kan let skaleres til øvrige nationer og bruges i forhold til andre livstruende sygdomme.

9) Tusmørke sparer energi

Kategori: Byer

Hvad? Intelligente kontrolsystemer til at regulere lysintensitet og energiforbrug i gadebelysningen. Løsningen består af sensorer og trådløs kommunikation med en dæmper, der kan installeres i alle former for gadebelysning. Systemet registrerer menneskelig aktivitet i et område, dæmper lyset, når der ikke er mennesker, cykler eller biler, men skruer op for lyset, så snart der er bevægelse. På den måde kan energiforbruget til gadebelysning reduceres markant.

Hvem? Systemet er udviklet af den hollandske virksomhed Tvilight i samarbejde med det tekniske universitet i Delft. Teknologien bygger på principper, som er kendt fra bevægelsessensorer og lysregulering i bygninger. Ved at tage teknologien ud i det åbne bymiljø og tilføre avanceret software, der kontrollerer gadelysene, monitorerer elforbruget og analyserer trafikdata, har Tvilight åbnet for hidtil urealiserede energibesparelser.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Millioner af gadelamper lyser hele natten, selv om der ingen menneskelig aktivitet er i nærheden. I Europa koster gadebelysning hvert år over 90 milliarder kr., og Tvilight estimerer, at Holland alene bruger næsten 3 milliarder kr. om året. Tvilight anslår, at man med teknologien kan reducere energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne med henholdsvis 80 og 50 pct. uden at kompromittere borgernes sikkerhed og tryghed.

10) Der er penge i din gamle mobil

Sektor: Ressourcer

Hvad? Online-service, der gør det nemt at komme af med sin gamle mobiltelefon og endda få penge for den. Mobiltelefoner, der virker, genbruges i udviklingslande. Øvrige skilles ad, og brugbare dele genanvendes i andre produkter.

Hvem? Løsningen er udviklet af det britiske selskab Mazuma Mobile, som via sin hjemmeside tilbyder at købe brugte mobiltelefoner. Det sender endda en lille pose med adresselabel, som brugere kan sende deres aflagte telefoner i, og når de modtager telefonen, indsættes det aftalte beløb på brugerens konto. Mazuma tjener sine penge på at reparere og videresælge brugbare telefoner til udviklingslande. Øvrige telefoner skilles ad, og brugbare dele og materialer sælges videre til genbrug.

Hvorfor en Sustainia-løsning? Elektronikskrot og særligt udtjente mobiltelefoner udgør en stigende miljøbelastning. Med sin forretningsmodel har Mazuma Mobile siden 2007 forhindret 4 millioner mobiltelefoner i at havne på lossepladsen. Samtidig har selskabet bidraget til at øge livskvaliteten for borgere i udviklingsøkonomier, ved at give dem, der ikke har råd til nye mobiltelefoner, adgang til mobilteknologi.

Forrige artikel København kan høste 4 mia. på digitalt pionerprojekt København kan høste 4 mia. på digitalt pionerprojekt Næste artikel 10 grønne løsninger fik en stemme i New York 10 grønne løsninger fik en stemme i New York

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Det danske økologimærke er blevet synonymt med varer, som er gode for os og vores klode. Men økologiske produkter er ikke nødvendigvis bæredygtige i bred forstand – eller det mest klimavenlige valg. Ø-mærkets popularitet er ligefrem blevet en hæmsko for nogle af dem, der går nye veje for at skabe fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.

Derfor opgav politikerne klimamærket

Derfor opgav politikerne klimamærket

Den forrige regering forsøgte i foråret at indføre et klimamærke til fødevarer, men det viste sig at være for kompliceret. Nu vil fødevareminister Mogens Jensen forsøge at gøre forbrugerne mere klimabevidste gennem folkeoplysning og informationskampagner.

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Etisk Råd kalder det i en rapport ”etisk problematisk” at afvise GMO som et af værktøjerne til at dyrke tilstrækkeligt med fødevarer uden at ødelægge klimaet. Selv Økologisk Landsforening afviser ikke fuldstændigt mulighederne for at tillade sorter med bedre egenskaber via genteknologi.

Kina savner soft power

Kina savner soft power

Beijing er ivrig for at øve kulturel indflydelse, men kun et frit samfund i åben samtale med sig selv kan skabe global efterspørgsel.

Et Europa i form til den digitale tidsalder

Et Europa i form til den digitale tidsalder

KOMMENTAR: Bag Vestagers nye job ligger en meget stærk ambition i den nye Kommission om at rykke hurtigere og mere effektivt på den digitale dagsorden. Man fristes til at sige: Endelig. Må alle gode ønsker følge Vestager på gigantmissionen.

EU satser på grøn omstilling – med gas

EU satser på grøn omstilling – med gas

Grøn omstilling står centralt i den nye EU-Kommission af klimamæssige, økonomiske og industripolitiske grunde. Samtidig sikrer valget af hollænderen Frans Timmermans som klima- og energichef, at EU-toppen fortsat støtter import af russisk naturgas.

Et godt råd til danske startups: Go east

Et godt råd til danske startups: Go east

I det klassiske iværksættereventyr tager den lille startup til Silicon Valley og finder investorer og et kæmpe marked i USA. Men eventyrlystne iværksættere bør kigge mod Asien, som bugner af muligheder. Danske startups er generelt ikke særlig internationalt orienterede – og Asien er stort set ikke på landkortet.

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

I weekenden fandt en af verdens største computerspilsturneringer sted i Berlin, og endnu en gang blev det klart, at e-sport er meget mere end bare underholdning. Industrien er en sovende kæmpe med et stort uforløst samfundsmæssigt og industrielt potentiale.  

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikerne bag sidste års energiaftale skubber bæredygtig dansk biomasse til side for at bane vejen for klimavenlige varmepumper. Resultatet er bare, at værkerne fastholdes i at fyre fossile brændsler af, når vinterkulden tager fat, og varmepumperne ikke længere slår til.

Biomassen tages op til politisk revision

Biomassen tages op til politisk revision

Biomasse har været under kritik i den seneste tid, og politikerne tager nu træpiller, flis og halm op til revision. Hvordan skal biomassen bruges i fremtidens varmeforsyning? Og er det fornuftigt at basere de små, decentrale værker på naturgas frem for bæredygtig dansk biomasse? Vi har spurgt politikerne bag energiaftalen fra 2018 om deres holdning til biomasse. 

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Socialdemokratiets og Venstres vælgere trækker de to partier fra hinanden på nogle af de mest centrale temaer i dansk politik: lighed, skat og velfærd. Forskellene har være forbløffende stabile i 40 år. Det viser Mandag Morgens omfattende undersøgelse af vælgernes holdninger. Det forsøgte Løkke at løse med sit velfærdsløfte og SV-regering. Ny V-formand står nu med et alvorligt dilemma mellem hensynet til velfærdsvælgerne og ønsket om en klar borgerlig profil.

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Statsminister Mette Frederiksen sidder tungt på ejerskabet til valgets to vigtigste temaer – velfærd og klima. Det bliver svært at rykke ved for Venstres nye formand. Men ikke umuligt. Venstre har også sine styrker, viser valgundersøgelse.

Løkke grundlægger sit exit i 2015

Løkke grundlægger sit exit i 2015

En af de mest oversete politiske historier er Venstres fejllæsning af valgresultatet i 2015, mener valgforsker. Selv om vælgerne havde givet reformpartierne en ordentlig lussing, fortsatte Løkke med at gå reform-amok. Det var en af årsagerne til, at han tabte regeringsmagten, lyder dommen.

Set, læst og hørt: Stine Bosse

Set, læst og hørt: Stine Bosse

I denne uges ’Set, læst og hørt’ anbefaler forretningskvinden Stine Bosse filmen om, hvordan Cambridge Analytica var med til at hacke Trump til sejr. Og så skal vi en tur tilbage til 1970’erne med bandet 10CC.   

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Det fossile brændsel naturgas vinder indpas på de små varmeværker, mens regneregler, der blev vedtaget i forbindelse med energiaftalen sidste år, dømmer bæredygtig, dansk biomasse ude. Reglerne er et forsøg på at fremme varmepumper og dermed en grøn omstilling af værkerne, men varmepumperne rækker ikke til hele vinteren.

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

De decentrale værker kan i højere grad end de store, centrale kraftvarmeværker aftage den danske skovflis. Derfor er det en god idé at lade de små værker benytte sig af den bæredygtige biomasse, der er tilgængelig inden for landets grænser, vurderer flere eksperter.

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaminister Dan Jørgensen (S) giver sig god tid til at bygge en bred alliance bag regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Efter ministerens udtalelser i Mandag Morgen om nye regler for biomasse kæmper brancheforeningerne Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for fortsat politisk accept af afbrænding af træ på kraftværkerne.

Løkkes fatale selvbedrag

Løkkes fatale selvbedrag

Det uhørt dramatiske opgør i Venstre tjener som skrækeksempel på, hvad der kan ske, hvis en leder ikke har en exitstrategi.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

TECHTENDENSER: I fremtidens økonomi skifter fokus fra det masseproducerede og standardiserede til det usædvanlige og personligt tilpassede. Når det forudsigelige kan automatiseres, bliver det det udsøgte og specielle, som driver økonomien.

Brainstormen stilner af

Brainstormen stilner af

Forestillingen om, at man kan finde de gode idéer ved at smide så mange på bordet som muligt, holder ikke længere. Idéerne skal ud af mødelokalet. 

Udvikler du mennesket bag talentet?

Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

Også blå vælgere ønsker minimums-normeringer

De blå partier er ude af trit med deres vælgere om et af valgkampens hovedtemaer. Et stort flertal af danskere på tværs af alle partier ønsker et loft over, hvor mange børn der må være per voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Kommunerne har længe været modstandere, men har læst skriften på væggen.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh anbefaler en udstilling, der sætter Emil Nolde i helt nyt lys, barokmusik fremført af Les Ombres og dansk poesi.

Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen

Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen

Næsten halvdelen af alle vælgere besluttede sig først under selve valgkampen for, hvem de ville stemme på ved folketingsvalget i juni, viser stor undersøgelse. Det er det største antal usikre vælgere, der nogensinde er registreret i den slags målinger. Næsten hver tiende besluttede sig først på selve valgdagen.

Det polariserede demokrati

Det polariserede demokrati

KOMMENTAR: Mens vi kan glæde os over, at tilliden til politikerne er steget for første gang i mange år, har vi fortsat brug for at finde veje til indflydelse for de grupper, som føler sig marginaliseret og overhørt.

Johnsons Brexit er revolutionær populisme

Johnsons Brexit er revolutionær populisme

ANALYSE: Storbritannien har under Boris Johnsons kortvarige ledelse opgivet konservatismen og erstattet den med en revolutionær politik som den, Trump fører i USA.