Projektstyregrupper – spild af tid eller stærkt redskab?

Selv de bedste målsætninger og businesscases har en tendens til at sande til i mange projekter, og der mangler ofte blik for den forandring og gevinst, som projekterne skulle skabe.

Alle organisationer af en vis størrelse – offentlige som private – bruger det. Det er sådan, vi oftest leder projekter, fordi vi tror, det er effektivt, sikrer præcis gennemførelse til tiden og til budgettet.

Man nedsætter en styregruppe, som får ansvaret for at overvåge et projekt, og så kører det, når kommissorium og mål er udstukket. Men det gør det bare ikke altid. For mange styregrupper er for ineffektive.

De sikrer ikke hele den forandringsproces, som gerne skulle foregå samtidig med implementeringen af projektet. Kommunikationen om projekterne er mangelfuld. Efter projektets gennemførelse puster alle lykkeligt ud oven på anstrengelserne, og der er ikke tilstrækkelig fokus på indhøstningen af gevinsterne ved projektet bagefter.

Login