22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde mere om patienterne. De har i ti år mødtes i 22 sundhedsklynger, der erbygget op omkring akutsygehuse i hele landet. Ingen har evalueret klyngernes arbejde. Alligevel kan de få en nøglerolle i en kommende reform.

Anbefaling 3: Lav evaluering af ti års arbejde med sundhedsklynger og sundhedskoordinationsudvalg før ny reform

Vi skal helt ned i bunden af sundhedsvæsenets hierarki, langt fra Folketing og regering, for at finde de aktører, der løser de kommende ti års helt store udfordring i sundhedsvæsenet: at skabe sammenhæng i behandlingen for patienter, som efter udskrivning fra et sygehus fortsætter behandlingen hos den praktiserende læge eller den kommunale hjemmesygepleje.

Login