50.000 unge er i risikozonen på fremtidens arbejdsmarked

Den nye regering arver en stor udfordring med at få flere udsatte unge til at tage en ungdomsuddannelse. Knap 50.000 unge under 25 år har hverken er i gang med en uddannelse eller et job. De får det svært på fremtidens arbejdsmarked, forudser forsker.

En uddannelse er en af de bedste veje til at sikre sig et job og dermed en stabil begyndelse på et langt liv som voksen.

Men for mange unges vedkommende er det svært. Meget svært. Specielt for nogle af de allermest udsatte unge som for eksempel tidligere anbragte unge, børn af forældre med omfattende sociale problemer eller unge på en kriminel løbebane. 

Login