Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Giv ledige et budget på 50.000 kr., som de selv kan råde over, til f.eks. at tage kørekort, komme på kursus eller få rettet tænder, og spørg mere ind til deres drømme.

Denne simple opskrift har vist gode resultater i Aarhus og skal nu prøves af på 100 af samfundets mest udsatte borgere i flere andre af landets kommuner. Bliver eksperimentet også en succes her, kan perspektiverne være enorme.

Foreløbig har Aarhus – som den formentlig første kommune i verden – gået denne nye vej med stor succes, både menneskeligt og økonomisk. Her har hver tredje langtidsledige kontanthjælpsmodtager fået arbejde, efter at kommunens sagsbehandlere har taget opskriften i brug.

Login