Andelen af offentligt forsørgede er skævt fordelt i landet

Andelen af offentligt forsørgede og andelen på langvarig offentlig forsørgelse varierer meget - både fra kommune til kommune og fra region til region, viser ny analyse. 

Gennemsnitligt er en given borger omkring syv uger på overførselsindkomst, men det kommunale gennemsnit varierer fra fire til 11 uger, viser analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Særligt de vestsjællandske, fynske og nordjyske områder har en høj gennemsnitlig overførselsanciennitet, mens særligt Vestjylland har et lavt niveau.

Fordeling af overførselsanciennitet på kommuner og otte lokale arbejdsmarkedsråd, uger.

Flere faktorer har betydning for forskellene. Det gælder især borgernes socioøkonomiske forhold og det lokale arbejdsmarkeds kendetegn som for eksempel andelen af ansatte i specifikke brancher, fremgår det af analysen.

Hent hele rapporten her.

Forrige artikel Virksomheder forventer at bruge flere penge på forskning og udvikling Virksomheder forventer at bruge flere penge på forskning og udvikling Næste artikel Turister sætter omsætningsrekord Turister sætter omsætningsrekord