Arbejdsløshed er blevet værdipolitik

Mens arbejdsløsheden er historisk lav, er danskernes bekymring over arbejdsløsheden den højeste i 25 år. Paradokset bunder bl.a. i en mediedækning, der er langt mere intensiv og alarmistisk, end realiteterne på arbejdsmarkedet berettiger til. Men ledighedsbekymringen afspejler også en langt dybere kulturel forandring, mener Ove K. Pedersen, professor ved CBS: Frygten for ledighed handler ikke kun om økonomi, men også om at svigte sit moralske samfundsansvar. Alle partier – fra Enhedslisten til Liberal Alliance – har gjort arbejdsløshed til et centralt værdipolitisk spørgsmål. ”Beskæftigelsespolitikken har efterhånden underlagt sig både socialpolitikken, arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken,” siger Ove K. Pedersen.

Det er hverken smeltende isbjerge, masseindvandring eller det skrantende sundhedsvæsen, der holder danskerne vågne om natten. Arbejdsløshed er deres ubestridt største samfundsbekymring.

Det fremgår af en række forskellige meningsmålinger fra de seneste måneder. I november målte Voxmeter for Ritzau, at godt 45 pct. af danskerne er bekymrede for arbejdsløshed. I december viste en Epinion-måling for DR, at 21 pct. af danskerne anser bekæmpelse af arbejdsløshed for at være regeringens vigtigste opgave. Og en meningsmåling, som analyseinstituttet YouGov gennemførte for Mandag Morgen kort før jul, bekræfter, at arbejdsløsheden er det vigtigste samfundsproblem i danskernes øjne.

Ifølge denne måling ser danskerne arbejdsløsheden som dét område, det er vigtigst for politikerne at fokusere på. Vælgerne i rød blok er mest optaget af arbejdsløshed, men også de blå vælgere ser det som en af de største udfordringer for samfundet. Se figur 1.

Login