Ærlige lobbyister har mere magt

Lobbyister, der spiller med skjulte kort, gør sig selv en bjørnetjeneste. Det er den enslydende melding fra eksperter, politikere og lobbyisterne selv efter en række nylige skandalesager. Lobbyisterne skal leve af deres troværdighed og deres adgang til politikerne – især i Europa, hvor penge spiller en langt mindre rolle end i f.eks. USA. Herhjemme har DI og lobbyisternes brancheorganisation sammen lanceret et sæt etiske retningslinjer, der skal være med til at afmystificere lobbyerhvervet og sætte lobbyismen til debat.

Hemmelighedskræmmeri og skjulte alliancer med multinationale selskaber er ikke vejen til indflydelse som lobbyist. Det er meldingen fra både politikere, eksperter og lobbyisterne selv i kølvandet på en række sager, hvor særligt amerikanske virksomheder er blevet afsløret i at bedrive skjult lobbyisme i Bruxelles. 

Sagerne skader ikke bare den enkelte lobbyists indflydelse. De kan også få afgørende betydning for hele lobbybranchen, hvis samfundet og politikerne mister tiltroen til lobbyisternes troværdighed, fastslår formand for Public Relations Branchen Morten Grøn.

”Legitimitet er afgørende for at kunne få indflydelse. Den troværdighed, som du kommer med som lobbyist, er fuldstændig afgørende for arbejdet,” siger han.

Login