Astrid Krag klar til radikalt forsøg med velfærd for ældre

POLITIK OG VELFÆRD Social- og ældreminister Astrid Krag lægger op til omfattende nytænkning af velfærden med forslag til lov om velfærdsaftaler, der på ældreområdet indebærer et opgør med ældres velerhvervede rettigheder. ”Nu starter vi med et blankt stykke papir,” siger hun til Mandag Morgen. 

Ældres ret til hjemmehjælp, genoptræning og andre velerhvervede rettigheder står i vejen for den nytænkning af velfærden, Astrid Krag som social- og ældreminister lægger op til.

Det kan umiddelbart lyde som et paradoks af de endda meget store, men det er ikke desto mindre kernen i det forslag til lov om velfærdsaftaler, som netop nu er til behandling i Folketinget. Hensigten er at give tre kommuner frie rammer til at tilrettelægge indsatsen over for de ældre borgere på nye måder, tilrettelagt i samarbejde med de ældre selv og eventuelt deres pårørende.

Der er tale om et af de mest vidtgående frikommuneforsøg – nogensinde. Selv opfatter Astrid Krag det som en frisættelse af kommunerne.

Login