Bankerne har efterladt et hul i kapitalmarkedet

Trods et spirende opsving og et rekordlavt renteniveau har mindre danske virksomheder stadig svært ved at finde kapital til vækst og udvikling. Efter finanskrisen er bankerne blevet mere forsigtige – bl.a. på grund af strammere regulering og lovkrav. Det har efterladt et tomrum på kapitalmarkedet, som ingen af de øvrige aktører har været i stand til at udfylde. En stor del af investeringskapitalen herhjemme forvaltes af pensionskasserne, som slet og ret er for store til at gå ind i små og mellemstore virksomheder. “Det efterlader hele mellemlaget af helt almindelige virksomheder uden nogen steder at gå hen efter kapital,” siger Joachim Sperling fra tænketanken Axcelfuture.

Peter Engberg, tidligere koncernchef i Nykredit, tror ikke på en tilbagevenden til situationen før finanskrisen kommer tilbage. “Den generelle tendens er, at vi bevæger os over mod et kapitalmarked, der minder mere om det amerikanske,” siger han.

Fra flere sider efterlyses et opgør med den danske “lånekultur”, hvor banken er første station, når en virksomhed skal finansiere sine vækstplaner. En velfungerende “minibørs” kunne gøre mellemstore virksomheder mere synlige over for investorer, som også vil få lettere ved at afhænde deres investeringer.

Syv år efter finanskrisen er de globale konjunkturer omsider ved at vende. Renten er i bund, danskernes opsparing vokser, og der burde være rigeligt med investeringskapital på markedet. Alligevel har danske vækstvirksomheder stadig svært ved at tiltrække investeringer, og det bremser vækstmulighederne for dansk erhvervsliv.

Det skyldes først og fremmest, at det hjemlige kapitalmarked aldrig rigtig har fundet en ny balance efter krisen. Både danske og internationale lovgivere har vedtaget nye og skrappere reguleringer af bankerne for at gøre dem mere solide og få dem til at skrue ned for risiciene. Derfor har de bevæget sig opad i værdikæden mod større og mere sikre investeringer. Det efterlader et hul i markedet, hvor små og mellemstore virksomheder har svært ved at skaffe vækstkapital.

Trods opsvinget er markedet ikke vendt tilbage til business as usual fra før krisen, siger Kenneth Larsen, direktør for rådgivervirksomheden Keystones, som formidler risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Han er dagligt i dialog med de nye og lovende vækstvirksomheder.

Login