Central garanti er skrevet ud af klimalovens paragraffer

Klimaloven kan ende med at blive mindre bindende, efter at regeringen har luget en vigtig binding ud af selve lovteksten og lagt den i bemærkningerne.

Garantien mod backsliding var blandt de mest opsigtsvækkende elementer i den aftale, som regeringen, støttepartierne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre landede 6. december sidste år. Det centrale princip skal sikre, at nye delmål ikke må være mindre ambitiøse end de foregående, når fremtidige regeringer hvert femte år skal fastsætte nye mål for det næste årti. 

Princippet om no backsliding, som det hedder i Parisaftalen, er blevet fremhævet som et af den danske aftales mest forpligtende elementer. 

Men nu, hvor aftaleteksten er i gang med at blive oversat til lov, er flere aktører bekymrede for, om hensigten bag klimaloven, de ambitiøse mål og viljen til at gå forrest bliver ført helt ud i livet. 

Login