Erhvervslivet kæmper med at finde forretning i FN-mål

Danske virksomhedsledere bakker om op FN’s verdensmål. Men i praksis er det stadig de færreste, der aktivt arbejder med målene, og endnu færre har høstet gevinster af at bruge målene som driver af ny forretning.

I marts 2015 stod direktøren for bæredygtig udvikling i Novozymes, Claus Stig Pedersen, over for en række FN-forhandlere fra hele verden og fortalte om, hvordan den danske enzymvirksomhed ville bruge FN’s verdensmål som pejlemærke for virksomhedens nye strategi og fremtidige forretning. Hans oplæg, der fandt sted i FN’s hovedkontor i New York, vakte stor begejstring fra den ene halvdel af tilhørerne. De jublede. For det var netop sådan, de ønskede, at verdens virksomheder skulle arbejde med målene om ti år. Den anden halvdel af tilhørerne var tøvende. For målene var jo på det tidspunkt slet ikke på plads. Men for Novozymes var der, allerede længe før FN’s verdensmål officielt blev vedtaget, informationer nok til rådighed om de nye mål til, at virksomheden kunne bruge målene som motor for selskabets forretning.

FN’s verdensmål blev direkte inspiration til det værktøj, selskabet i dag har brugt til at vurdere og prioritere pipelinen af innovation. Alt, som i dag ligger i Novozymes’ innovationsmaskine, er således nøje screenet og vejet op i forhold til, hvordan det kan løse en eller flere af de udfordringer, som verdensmålene adresserer.

Login