Dansk Folkeparti bremser SU-reformen

Dansk Folkeparti vil ikke støtte en ændring af SU-systemet, der forringer ydelsen til de studerende. Dermed tyder alt på, at regeringens længe ventede SU-reform falder til jorden. De to milliarder, som reformen skal bidrage med til regeringens 2020-plan, må findes andre steder, siger DF’s SU-ordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl. Uddannelsesminister Morten Østergaard holder fast i, at reformen skal finde de 2 milliarder og anbefaler DF at vente og se regeringens udspil.

Der er udsigt til svære forhandlinger, når regeringen inden for de kommende uger indkalder til forhandling om den længe ventede SU-reform.

I kølvandet på den seneste tids ophedede debat om det danske studiestøttesystem melder Dansk Folkeparti nu ud, at partiet ikke ønsker at støtte et forslag, der forringer den økonomiske ydelse til de studerende. Partiet vil hverken gå med til at skære i SU-perioden, der i dag er på seks år, eller skære i det beløb, som de studerende i dag får udbetalt.

”Vi tror grundlæggende ikke på, at man får de studerende hurtigere igennem ved at skære i deres SU. Derfor vil vi heller ikke støtte op om en reform, der forringer et SU-system, der efter vores mening er godt, som det fungerer i dag,” lyder det fra Dansk Folkepartis ordfører på området, Jens Henrik Thulesen Dahl.

Login