Danske virksomheder: Sådan arbejder vi med fremtidsscenarier

Pensionsselskabet PFA og den internationale ingeniør- og elektronikvirksomhed Brüel & Kjær anvender begge fremtidsscenarier som pejlemærker for forretningsudviklingen. ”Vi har fået løftet blikket i tide,” siger Janne Bram Jensen, direktør for public affairs i PFA Pension.

Da PFA Pension i 2017 fyldte 100 år, traf selskabet en beslutning om, at de ikke ville se sig tilbage længere, men at der i stedet skulle kigges fremad.

Pensionsselskabet nedsatte en tænketank kaldet Den nye 3. alder, og i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning udarbejdede de en rapport, som viser fire forskellige scenarier for, hvordan Danmark vil se ud i 2040.

Login