Danskerne er mest imod blandede ægteskaber

Fem ud af ti indvandrere med ikke-vestlig baggrund vil altid tillade deres børn at blive gift med en dansker, mens kun tre ud af ti danskere vil tillade det omvendte. Integrationsminister Inger Støjbergs egen undersøgelse viser, at indvandrere på flere områder er mere tolerante. Selv fremhæver hun dog primært de negative historier.

Vi danskere kan godt lide at fremstille os selv som tolerante mennesker. Vi hylder vores danske frisind og lighed.

Det præger også udlændingedebatten i medierne, hvor fortællingen om ’os og dem’ er udbredt. I medierne er indvandrere og efterkommere nærmest dagligt under anklage for ikke at besidde nok danske værdier. Senest har regeringens kamp mod parallelsamfund og integrationsminister Inger Støjbergs (V) opfordring til muslimer om at holde ferie under ramadanen plantet et indtryk af et dybt splittet Danmark.

Login

  • Anmeld

    Arne Gårn

    Useriøs fremstilling af statistikken

    Det er temmelig useriøst at påstå, at danskerne er mest imod blandede ægteskaber alene ud fra den statistik, at færre ALTID vil tillade deres børn at blive gift med en person med anden etnisk baggrund end dansk. At man "i langt de fleste tilfælde" vil tillade det, er ikke at være imod blandede ægteskaber.

    Det havde været langt mere seriøst at tage udgangspunkt i de 25 % af danskerne, der "som regel ikke" eller "aldrig" ville tillade det. Her kan man tale om at være imod, at mangle tolerance mv. Den tilsvarende andel er kun 13 % blandt indvandrere.