Data gør det lettere at lede på tværs af andegårde

Med mere detaljerede og tidstro data kan kommunale ledere og medarbejdere bedre tænke på tværs og finde løsninger, der virker. Bedre data gør det også tydeligt, om en indsats virker eller ej, siger Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus. 

”Jeg har stået til mange lederkurser og sagt, at ét af de privilegier, man har som leder, er at tage beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Men det er ikke helt så rigtigt længere, som det har været. Nu er de data, vi skal bruge, blevet langt mere tilgængelige.” 

Sådan lyder konstateringen fra Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus. Højberg har ledet landets næststørste kommune i snart ti år, han har været formand for foreningen af kommunaldirektører, og så er han uddannet med en master i både samfundsvidenskab og filosofi. Efter hans mening giver digitaliseringen muligheder for at tage mere kvalificerede beslutninger og følge op på, om de rent faktisk fungerer:

”Vores byråd har syv overordnede mål for beskæftigelse, uddannelse osv. Under hver af de sektorer opstiller man en række delmål og indikatorer, der viser, om vi er på rette vej. Hvert år gennemgår vi de KPI’er og ser, om vi når det, vi har sat os for. I dag kan vi følge meget bedre med i, om en politik slår igennem, end vi kunne før. Vi kan nemmere følge op på målene, fordi vi har mere detaljerede og tidstro data ved hånden. Det er også blevet nemmere at følge byens trafik, hvordan parkeringspladserne bruges, eller overvåge alle installationer i byen med den smarte teknologi,” fortæller Niels Højberg.

Login