Data-mining skal understøtte sociale investeringer

Kommuner mangler viden om effekten af sociale indsatser. Ny effektdatabase samler dansk – og international – viden som grundlag for socialøkonomisk investeringsmodel. Der er dog stadig uklarhed om, hvem der skal betale for de sociale investeringer.

Sociale investeringer i kommunerne bygger på viden om, hvad der virker. Den viden har kommunerne i vidt omfang ikke.

I en årrække har kommunerne alene registreret deres aktiviteter, men ikke om aktiviteterne også har ført til de ønskede effekter for borgerne.

Derfor gennemtrawler flere kommuner nu deres databaser for at se, hvordan det er gået borgere, der for eksempel har været i behandling for et stofmisbrug. Et eksempel er Glostrup Kommune, der går helt tilbage til 2007 for at se, hvilke aktiviteter kommunerne har sat i gang, og hvordan de så har virket for den enkelte.

Login