Designere og hackere løser trafikproblemer i København

Problemerne var velkendte og blev delt med mange andre storbyer i verden: trafikpropper, trængsel og tunge CO2-udledninger. Men løsningerne blev utraditionelle, da Københavns Kommune gik helt nye og kreative veje i jagten på svar. Ind kom designere og hackere, der kunne supplere trafikforskere og byplanlæggere og skubbe gang i nye tanker. Og i stedet for at lukke ideudviklingen, nar løsninger var født, lod man ideerne flyde videre og levnede plads til, at nye ideer kunne komme på banen relativt sent i innovationsprocessen. Metoden medførte en usædvanlig kreativ eksplosion. Samtidig åbnede kommunen processen, så langt flere virksomhed end vanligt kunne komme med deres input og deltage i idegenereringen. For virksomhederne blev processen startskuddet til udvikling af trafikløsninger, de siden kan eksportere til verdens andre storbyer. Dansk Design Center var en af drivkrafterne i det innovative partnerskab. Og ifølge COO Anne Dorthe Josiassen var teamwork et nøgleord:“Innovationsprocesser er som at sætte et fodboldhold. For at kunne klare en kamp, kræves en sammensætning af de rigtige profiler og spillere, der kan komplementere hinanden.”

Aggressionsfremkaldende køkørsel, busser i snegletempo og nærved-sammenstød på cykelstierne. Alt sammen garneret med en øget CO2-udledning, partikelforurening og mere støj. Disse udfordringer presser alverdens storbyer – ikke mindst København, der hver måned tager imod 1.000 nye indbyggere.

Men nu er Københavns Kommune efter en af de mest kreative innovationsprocesser nogensinde på vej med nogle helt nye, anderledes og for de virksomheder, der er involveret, forhåbentlig eksporterbare løsninger. Forklaringen kan i høj grad tilskrives et teamwork med bl.a. designere og personer, der intet har med trafikforhold at gøre.

Da der blev afsat 60 mio. kr. til formålene i budgetaftalen for 2013, traf kommunen nemlig en beslutning om at løse opgaven på en helt anden og mere kreativ måde, end man plejede. Tidligere kunne en løsning af en problemstilling typisk have handlet om at lave et EU-udbud på mere intelligent trafikstyring. Men en ny og hidtil uset kreativ proces gjorde paletten meget større.

Login