Diagnosesamfundet skaber flere med psykiske lidelser

Næsten 700.000 danskere er i medicinsk behandling med psykofarmaka, og antallet af borgere med behov for psykiatrisk behandling er steget med 30 pct. siden 2010. Regeringens mål om at reducere brug af tvang i psykiatrien skrider. Ny plan til efteråret skal rette op på problemerne.

Udfordringerne hober sig op i psykiatrien. Selv om der er sket fremskridt gennem årene, er der fortsat mange uløste problemer. Det er stadig et område præget af stor ulighed. Folk med psykiske lidelser lever væsentligt kortere – op mod 20 år – end mennesker uden psykisk lidelse.

Og der er mere: Har man først fået en psykisk lidelse, er der en overvældende risiko for, at man aldrig kommer i arbejde igen. Kun 20 pct. af borgere i psykiatrisk behandling er ifølge KL i beskæftigelse.

Login