Dirigent for en ny energiøkonomi

Anders Eldrup har det seneste år gennemført et bemærkelsesværdigt comeback i dansk erhvervsliv, som vil være definerende for Danmarks muligheder i den globale konkurrence om energiteknologi og grønne løsninger. Efter en dramatisk fyring fra stillingen som topchef for energiselskabet DONG i 2012 indledte han 2013 med at blive valgt til bestyrelsesformand for en af Danmarks mest succesrige industriklynger inden for energisektoren, Offshore Center Danmark.

Under Eldrups ledelse er klyngen udviklet fra en primært regionalt fokuseret industriklynge inden for olie- og gassektoren til i dag at være en stærk national industriklynge, der kan sikre Danmark en globalt førende position inden for ”energi på havet” – herunder havvindmøller, der forventes at blive et globalt højvækstområde de kommende år.

Anders Eldrup

Navn og stilling: Anders Eldrup, bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk, LORC, Copenhagen Cleantech Cluster samt bestyrelsesmedlem i en lang række øvrige energi- og cleantechselskaber.

Forandringsbedrift i 2013: Har sat sig i spidsen for en nødvendig forening, redefinering og udvikling af cleantechsektoren og energibranchen, der nu står til at blive Danmarks vækstmotor nr. 1.

Vigtigste inspiratorer: Al Gore i forhold til grøn omstilling. Inden for udvikling af nye industrier og arbejdspladser ser han tidligere departementschef i Erhvervsministeriet og udviklingsdirektør i FORA Jørgen Rosted som en ”stor inspirationskilde”.

Den forandringsleder, der imponerede mest i 2013: ”Pas. Generelt synes jeg, det går for langsomt med den grønne omstilling. Og generelt synes jeg ikke, vi er opmærksomme nok på de udfordringer, vores samfund stilles over for. Men jeg anerkender, at det pibler frem med initiativer. Nogle af dem skal nok lykkes. Men hvad angår hvem, bliver jeg dig svar skyldig.”

Mål for 2014: Konsolidering af de aktiviteter, han har sat i gang i 2013.

”Det specielle ved den tilgang er, at vi satser på videndeling mellem olie- og gasindustrien og vindmølleindustrien. Det vil give os en international konkurrencefordel inden for begge områder, da ingen andre nationer har lige så stærke synergieffekter inden for de to områder som Danmark,” siger Anders Eldrup.

Og det argument tror flere på. Således er det lykkedes Eldrup at indgå et stærkt partnerskab med brancheforeningen Vindmølleindustrien om at stifte en helt ny organisation, Offshore Wind Danmark, der skal dele sekretariat og udvikle synergieffekter med Offshoreenergy.dk. Formålet er at styrke havvindmøllesektorens konkurrenceevne ved bl.a. at reducere prisen på strøm fra havvindmøller. Eller som Anders Eldrup konstaterer:

”Det, der gør strøm fra havvindmøller dyr, er netop, at møllerne skal sættes op på havet. Der kan olie- og gasindustrien og vindmølleindustrien berige hinanden med erfaringer om, hvordan man mest effektivt opererer offshore.”

Samtidig er Eldrup for nylig blevet valgt til formand for Lindoe Offshore Renewables Center, LORC, der holder til på det tidligere Lindø Værft. LORC er et af Europas mest avancerede vindenergitestcentre og råder bl.a. over verdens største testbænk til vindmøller. En teknologi, der er meget central for at effektivisere de enorme havvindmøller og i sidste ende nedbringe prisen på den strøm, de leverer.

Dermed har Anders Eldrup i 2013 i praksis taget lederskab for hele Danmarks satsning på offshorevindenergi. Et marked i voldsom vækst, som ifølge analysehuset Roland Berger forventes at tiltrække investeringer på globalt plan for ikke mindre end 130 milliarder euro frem til 2020.

”Danmark er i dag førende i verden på dette marked, både hvad angår at producere møllerne og stille dem op. Det er den position, jeg vil være med til at sikre,” siger Anders Eldrup.

Guldfugle flyver igen

Set udefra er det også oplagt, at Anders Eldrup går i spidsen for den mission. I praksis var det nemlig ham, der som topchef for DONG gennem 10 år skabte Danmarks førerposition inden for offshoreenergi – netop gennem en målrettet satsning på havvindmøller. Ironisk nok var det også det, der forrige år kostede ham jobbet i DONG.Førerpositionen på offshorevindenergi blev nemlig skabt gennem investering i en række store firstmoverudviklingsprojekter, som krævede nytænkning i DONG, bl.a. i forhold til at udvikle nye finansieringsmodeller. Den nytænkning sikrede Anders Eldrup sig gennem sin uforbeholdne støtte til fire medarbejdere, som i dag kendes som ”Eldrups guldfugle” på grund af deres høje lønninger. Lønninger, som Eldrup ikke havde afstemt med DONG’s bestyrelse, og som fældede ham som topchef, og også kostede guldfuglene jobbet.

At Eldrup og guldfuglene netop var en gylden konstellation, er ingen imidlertid i dag i tvivl om. Sammen havde de udviklet en innovativ finansieringsmodel, som fik institutionelle investorer til at poste milliarder i store havvindmølleparker. Det fik DONG langt hurtigere og kraftfuldt fra start på udvikling af offshorevindenergi end andre energiselskaber.

”DONG-modellen”, som bl.a. indebar, at energiselskabet påtager sig hele risikoen ved etablering af nye havvindmølleparker, har i dag sat international standard for udbygning af vindenergi. Og de fire guldfugle har, ligesom Anders Eldrup, i 2013 gjort comeback og forvalter i dag milliarder af kroner for PensionDanmark til investering i infrastruktur. DONG’s nye ledelse har i dag anerkendt Anders Eldrup og guldfuglenes forudseende satsning på offshoreenergi og har som strategisk mål at firdoble sin kapacitet inden for havvindmølleparker frem mod 2020.

Den danske offshore vindenergibranche vurderer, at der er potentiale for 10-12.000 nye arbejdspladser inden for offshorevindenergi frem til 2020. Et potentiale, som Eldrup bliver en absolut nøgleaktør for at indfri gennem den position, han i 2013 bragte sig i.

Fremtidens arbejds-pladser som drivkraft

Men det er ikke kun havvindmøller og offshoreenergi, Anders Eldrup har kastet sig ud i. Som formand for Copenhagen Cleantech Cluster har han sat sig for at samle danske kompetencer og leverandører inden for miljø- og energiteknologiske løsninger i et stærkt fællesskab, der skal profilere danske cleantechløsninger over for udlandet.

Den mission er i 2013 rykket et skridt nærmere gennem en strategisk alliance mellem Copenhagen Cleantech Cluster og industriklyngen Lean Energy Cluster i Region Syddanmark. Og Eldrup ser store paralleller mellem sit arbejde med offshoreenergi og sit arbejde med cleantechsektoren.

”Begge dele er komponenter i den nødvendige omstilling til en ny bæredygtig økonomi,” siger Anders Eldrup.
”Offshoreklyngen er meget målrettet mod energi, mens cleantechklyngen er meget målrettet mod ressourcebesparelser i almindelighed. I begge tilfælde handler det om, hvordan vi kan udvikle nye virksomheder og nye arbejdspladser,” siger han.

Nye arbejdspladser har i det hele taget været drivkraften for Anders Eldrups comeback i 2013.

”Jeg er meget optaget af, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Og her spiller den nye økonomi – den grønne økonomi – en stor rolle. Spørgsmålet er, hvordan fremtidens erhvervsliv skal struktureres, og hvordan man kan skabe fremtidens arbejdspladser. Det vil jeg gerne være med til at finde svar på,” siger Anders Eldrup.

Forrige artikel Sådan vil universiteterne forandre sig Næste artikel Fire afgørende tendenser fra 2013